ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
przetargi

> Przetargi

 

Przetargi w ramach Działania 5.3

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000297073 informuje, że prowadzone przez Spółkę postępowania zmierzające do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub obroty budowlane w związku z  Projektem pod nazwą: „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzone są w trybie „Regulaminu udzielania zamówień przez Park Naukowo – Technologiczny „Euro–Centrum” Sp. z o.o. z dnia 18 października 2010 r.  przyjętego uchwałą Zarządu nr 29/X/2010 z dnia 18 października 2010 r.

Regulamin Udzielania Zamówień

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro–Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; na podstawie umowy o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-08 zaprasza do składania ofert w poniższych postępowaniach.


Zapraszamy do składania ofert w poniższych postępowaniach:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne przetargi
Rewipromien
SO RIS w PPO
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.