ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wykonanie-robot-budowlanych-na-podstawie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-DATA-CENTER

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pod serwerownię (DATA CENTER) pomieszczeń znajdujących się na parterze nowobudowanego w Katowicach przy ul.Ligockiej 103 budynku nr 8 wraz z dostawą sp

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 10 maja 2013 r.;

2)      zostało opublikowane w BZP w dniu 10 maja 2013 r. pod numerem 185032 – 2013. 

Ogłoszenie o zmianie warunków udziału w postępowaniu w wiedzy i doświadczenia zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 05 czerwca 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 05 czerwca 2013 r. pod numerem 216112 – 2013.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Inormacja o zawarciu  umowy

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 24.05.2013
 3. SIWZ po zmianach 05.06.2013
 4. Załącznik nr 1
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 po zmianach 07.06.2013
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Załącznik nr 6
 11. Załącznik nr 7
 12. Załącznik nr 8
 13. Załącznik nr 9
 14. Załącznik nr 10
 15. Załącznik nr 10 (wersja edytowalna) 
 16. Załącznik nr 11 - rysunek E 8

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.05.2013 

Answer to the query 21.05.2013  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.05.2013 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.05.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 03.06.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.06.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.06.2013 - V 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .