ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
doradztwo

Kompleksowe wsparcie doradcze na każdym etapie projektu

PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACJA

 
 
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, chcąc dać możliwości rozwojowe dla przedsiębiorców zajmujących się technologiami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i jej poszanowania oraz inwestorów szukających nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, przygotował szeroką ofertę w zakresie doradztwa. Naszym celem jest dostarczanie wiedzy i proponowanie rozwiązań, które będą wpierały innowacyjnych przedsiębiorców, którzy zajmują się dostarczaniem technologii energooszczędnych.
Poznaj naszą ofertę doradczą!Zobacz ofertę Analizy Rynku!

 

Regulamin świadczenia usług przez PNT EC (07.03.2014)

 

Nasze specjalizacje:

 • Energooszczędne projektowanie i wykonawstwo budynków
 • Zarządzanie energią w budynkach
 • Stosowanie materiałów budowlanych, urządzeń i systemów przeznaczonych dla sektora prywatnego i sektora użyteczności publicznej
 • Realizacja projektów inwestycyjnych oraz monitorowanie i zarządzanie budynkami (facility management) pod kątem zużycia energii
 • Racjonalne użytkowanie energii

 
Usługi w zakresie rozwoju technologii:

 • Komercjalizacja technologii w ramach portfela projektów budynków energooszczędnych i pasywnych
 • Doradztwo w zakresie rozwoju nowych systemów energooszczędnych, świadczone w powiązaniu z testowaniem w laboratoriach badawczych
 • Tworzenie katalogu projektów budynków i ich parametrów (modele energetyczne) wraz z propozycjami zastosowania urządzeń i rozwiązań budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie prototypu, testowanie przedkonkurencyjne i produkcja seryjna urządzeń energoelektrycznych

 

Raporty dla przedsiębiorców!

Park Naukowo-Technologiczny przygotował dla młodych przedsiębiorców raporty rynkowe i technologiczne. Zawierają one przydatne informacje o informacji o stanie wiedzy i rozwoju technologii OZE oraz o możliwościach rozwoju działalności, istniejących niszach rynkowych,  w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii (przede wszystkim technologie solarne, termalne oraz wiatrowe) i energooszczędnością procesów i konstrukcji budowlanych.

Raporty są generowane cyklicznie w oparciu o analizy trendów rynkowych i technologicznych lub są dedykowane określonym potrzebom Klientów.

Raporty dedykowane są wszystkim Przedsiębiorcom (w tym MSP) i innym zainteresowanym organizacjom, które poszukują nowych możliwości rozwoju swojego biznesu w dziedzinie OZE i EE poprzez wykorzystanie istniejących szans rynkowych.

Raporty Rynkowe

W raportach rynkowych scharakteryzowana jest sytuacja rynkowa, potencjał rozwojowy, kierunki rozwoju wsparte szczegółowymi analizami nisz umożliwiających rozwój biznesu Klientów.

 • Możliwości strategiczne dla nowych i istniejących graczy
 • Nowe modele biznesu
 • Trendy rynkowe

 

ROK 2013

ROK 2014


ROK 2015

Raporty technologiczne

Zawierają one przede wszystkim:

 • Analizy trendów technologicznych OZE i EE
 • Rekomendacje strategiczne
 • Informacja o specyficznych segmentach rynkowych OZE i EE
 • Analizy porównawcze technologii (benchmarking technologiczny)
 • Monitoring obiecujących prac B+R w zakresie OZE i EE w regionie i kraju


ROK 2014

Rok 2015

doradztwo

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.