ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
doradztwo

Kompleksowe wsparcie doradcze na każdym etapie projektu

PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACJA

 
 
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, chcąc dać możliwości rozwojowe dla przedsiębiorców zajmujących się technologiami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i jej poszanowania oraz inwestorów szukających nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, przygotował szeroką ofertę w zakresie doradztwa. Naszym celem jest dostarczanie wiedzy i proponowanie rozwiązań, które będą wpierały innowacyjnych przedsiębiorców, którzy zajmują się dostarczaniem technologii energooszczędnych.
Poznaj naszą ofertę doradczą!Zobacz ofertę Analizy Rynku!

 

Regulamin świadczenia usług przez PNT EC (2021)

 

Nasze specjalizacje:

 • Energooszczędne projektowanie i wykonawstwo budynków
 • Zarządzanie energią w budynkach
 • Stosowanie materiałów budowlanych, urządzeń i systemów przeznaczonych dla sektora prywatnego i sektora użyteczności publicznej
 • Realizacja projektów inwestycyjnych oraz monitorowanie i zarządzanie budynkami (facility management) pod kątem zużycia energii
 • Racjonalne użytkowanie energii

 
Usługi w zakresie rozwoju technologii:

 • Akceleracja i komercjalizacja technologii w ramach portfela projektów budynków energooszczędnych i pasywnych, odnawialnych źródeł energii, rozwoju technologii energooszczędnych (prąd, ciepło)*
 • Doradztwo w zakresie rozwoju nowych systemów energooszczędnych, świadczone w powiązaniu z testowaniem w laboratoriach badawczych
 • Tworzenie katalogu projektów budynków i ich parametrów (modele energetyczne) wraz z propozycjami zastosowania urządzeń i rozwiązań budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie prototypu, testowanie przedkonkurencyjne i produkcja seryjna urządzeń energoelektrycznych

 

*Usługa akceleracji projektów biznesowych:

 • Weryfikacja technologii poprzez analizy Due Diligence (rynkowe, prawne, finansowe technologiczne – w tym ewentualna ocena skuteczności/działania technologii na bazie własnych zasobów
 • Określenie zadań niezbędnych do wykonania przez pomysłodawców i/lub zespół Parku niezbędnych do weryfikacji rynkowej pomysłu biznesowego
 • Opracowanie zaleceń niezbędnych do realizacji celem objęcia projektu dalszym wsparciem (np. wejście w fazę komercjalizacji)

 

*Usługa komercjalizacji projektów biznesowych:

 • Weryfikacja technologii poprzez analizy Due Diligence (rynkowe, prawne, finansowe, technologiczne – w tym ewentualna ocena skuteczności/działania technologii na bazie własnych zasobów)
 • Określenie strategii komercjalizacji i ewentualnie modelu biznesowego
 • Poszukiwanie źródeł finansowania procesu wdrożenia technologii na rynek
 • Dokonanie wyceny technologii
 • Pomoc w poszukiwaniu kupca/licencjobiorcy technologii
 • Poszukiwanie partnerów wdrożeniowych (dla demonstracji technologii)
 • Pomoc w poszukiwaniu pierwszych klientów

 

*Do kogo kierujemy usługi?

 • Przedsiębiorcy
 • Uczelnie i jednostki naukowe
 • Innowatorzy
 • MŚP, szukający możliwości komercjalizacji swoich rozwiązań poza obszarami rynkowymi, w których działają obecnie

 

Raporty dla przedsiębiorców!

Park Naukowo-Technologiczny przygotował dla młodych przedsiębiorców raporty rynkowe i technologiczne. Zawierają one przydatne informacje o informacji o stanie wiedzy i rozwoju technologii OZE oraz o możliwościach rozwoju działalności, istniejących niszach rynkowych,  w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii (przede wszystkim technologie solarne, termalne oraz wiatrowe) i energooszczędnością procesów i konstrukcji budowlanych.

Raporty są generowane cyklicznie w oparciu o analizy trendów rynkowych i technologicznych lub są dedykowane określonym potrzebom Klientów.

Raporty dedykowane są wszystkim Przedsiębiorcom (w tym MSP) i innym zainteresowanym organizacjom, które poszukują nowych możliwości rozwoju swojego biznesu w dziedzinie OZE i EE poprzez wykorzystanie istniejących szans rynkowych.

Raporty Rynkowe

W raportach rynkowych scharakteryzowana jest sytuacja rynkowa, potencjał rozwojowy, kierunki rozwoju wsparte szczegółowymi analizami nisz umożliwiających rozwój biznesu Klientów.

 • Możliwości strategiczne dla nowych i istniejących graczy
 • Nowe modele biznesu
 • Trendy rynkowe

 

ROK 2013

ROK 2014


ROK 2015

Raporty technologiczne

Zawierają one przede wszystkim:

 • Analizy trendów technologicznych OZE i EE
 • Rekomendacje strategiczne
 • Informacja o specyficznych segmentach rynkowych OZE i EE
 • Analizy porównawcze technologii (benchmarking technologiczny)
 • Monitoring obiecujących prac B+R w zakresie OZE i EE w regionie i kraju


ROK 2014

Rok 2015

doradztwo

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .