ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
polityka prywatności

> Polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE 

INTERNETOWYM PNT

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby 

chronić prywatność Użytkowników odwiedzających serwis internetowy dostępny pod 

adresem www.pnt.euro-centrum.com.pl.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu, w rozumieniu przepisów 

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz.1182, z 

późn. zm.), jest Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., z siedzibą w 

Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297073, o numerze 

NIP: 634-266-42-78.

                     I. Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez administratora w celu 

prowadzenia serwisu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, obsługi reklamacji, jak 

również w celu dokonywania przez użytkowników zgłoszeń on-line w inicjatywach 

organizowanych przez PNT „Euro-Centrum” oraz dla celów wysyłania newslettera.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami przekazania 

upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym lub 

organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, jak również 

podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierza się przetwarzanie zebranych 

danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez osoby, których dane 

dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

                                                  II. Pliki cookies

PNT „Euro-Centrum” Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli 

niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika 

serwisu (komputerze, laptopie, smartfonie), które przeznaczone są do korzystania ze stron 

internetowych serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem 

z serwisu przez użytkownika a w szczególności: utrzymania sesji użytkownika po 

zalogowaniu, dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji 

użytkownika oraz w celach statystycznych, aby zrozumieć , w jaki sposób użytkownicy 

serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości.

Mechanizm „cookies” nie służy do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest 

ustalana czyjakolwiek tożsamość. Pliki cookies stosowane w serwisie PNT nie przechowują 

żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Są 

bezpieczne dla użytkowników oraz urządzeń użytkowników. Nie mogą być wykorzystywane 

do rozpowszechniania wirusów, czy też złośliwego oprogramowania.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” i „stałe”.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

przeglądarki internetowej.

Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia 

przez użytkownika.

Serwis PNT „Euro-Centrum” zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić 

odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka 

prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-

Centrum” Sp. z o.o.

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analiz internetowych „Google”. 

Analytics używa plików tekstowych cookies, zapisanych na twardym dysku komputera 

użytkownika, do przeprowadzania analizy korzystania ze stron internetowych.

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies”, dokonując 

w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Informacje szczegółowe o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 

na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z administratorem serwisu partnerów.

III. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające                                    

ochronę danych osobowych

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” przestrzega wszelkich ustawowych regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych, stosując wymagane aktualnymi przepisami o 

ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.

Administrator danych prowadzi wymaganą przepisami dokumentację, czyli Politykę 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

Administrator danych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Wszyscy pracownicy firmy, którzy są dopuszczeni do przetwarzania danych posiadają 

upoważnienia nadane przez administratora danych i podpisali oświadczenia zobowiązujące 

do zachowania w tajemnicy tych danych. Ponadto pracownicy są regularnie szkoleni w tym 

zakresie.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych 

przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr jest udostępniany do przeglądania 

przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych.

 

http://pnt.euro-centrum.com.pl/Regulamin-newsletter

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .