ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
wykorzystanie wizerunku

> Wykorzystanie-wizerunku

Wykorzystanie wizerunku

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach, konferencjach, wykładach, seminariach, wizytach studyjnych, spacerach edukacyjnych, imprezach plenerowych oraz innych wydarzeniach odbywających się pod adresem Ligocka 103, których organizatorem, współorganizatorem, patronem lub partnerem jest Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. (dalej: Park) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestników tych wydarzeń i wykorzystywanie ich w celach informacyjnych i promocyjnych w dokumentacji, serwisach i mediach społecznościowych Parku lub EURO – CENTRUM S.A., a także na udostępnianie fotogalerii innym podmiotom w celach promocji lub przygotowania relacji z konkretnego wydarzenia, i nie wymaga wyrażania odrębnej indywidualnej zgody.

W razie braku akceptacji powyższej zasady prosimy o zgłoszenie się do  organizatora wydarzenia przed jego rozpoczęciem w celu wyrażenia odmowy zgody na piśmie, lub o zaniechanie udziału w wydarzeniu. 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .