ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
historia

> > Historia

Historia

Historia

Jeszcze w 2006 roku teren, na którym obecnie mieści się Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum był całkowicie zdegradowany. Nie małą szkodę dla środowiska wyrządziły tu działające wcześniej Zakłady Aparatury Chemicznej „Wimach” oraz fabryka farb.

Działania Grupy Euro-Centrum zostały zainicjowane w 2004 roku. Na mocy porozumienia spółki z Urzędem Miasta Katowice na terenie przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach miał zostać utworzony Euro-Centrum Park Przemysłowy, tworzący podwaliny Parku Naukowo-Technologicznego. Pierwszym krokiem ku energooszczędności była rewitalizacja zdegradowanego obszaru. Przywracanie do życia opuszczonych terenów poprzemysłowych i podnoszenie standardu życia sąsiadującej społeczności lokalnej - to cele, które przyświecały intensywnym pracom budowlanym i modernizacyjnym prowadzonym w latach 2006-2008.

Ich efektem było 6 hektarów zrewitalizowanego terenu, 4 nowo wybudowane i 7 przebudowanych obiektów. Korzystając z energooszczędnych doświadczeń zachodnich partnerów, Park Euro-Centrum podjął kolejny krok, decydując się na budowę innowacyjnego biurowca energooszczędnego. Inauguracja obiektu, zużywającego jedną trzecią tradycyjnie wykorzystywanej energii, nastąpiła w kwietniu 2009 roku.

W międzyczasie w 2007 roku swoją działalność rozpoczął Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz koordynowany przez niego Klaster Technologii Energooszczędnych.

Rozwój tego pierwszego w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum” Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nabrał tempa w końcu 2008 roku. Rok później zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia dla pracowników otoczenia B+R oraz studentów. Wówczas uruchomiono też fundusz wspierający tworzenie nowych firm technologicznych.

Obserwując korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe, wynikające z użytkowania obiektów energooszczędnych, Park Naukowo-Technologiczny zdecydował się w następnym kroku na stworzenie niepowtarzalnego dotąd w Polsce budynku pasywnego o przeznaczeniu laboratoryjno-usługowym, wspartego ze środków Unii Europejskiej. W 2011 roku rozpoczęto budowę obiektu, o minimalnym zapotrzebowaniu na cele grzewcze, które rocznie nie przekracza 15 kWh na m kw. W tym samym roku w lipcu otwarto także restaurację Belcanto, która stała się idealnym miejscem spotkań biznesowych i wydarzeń okolicznościowych dla otoczenia Parku. Powrócono też do kolejnych planów rewitalizacyjnych.

W styczniu 2012 roku zakończono rewitalizację drugiego obiektu należącego do Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie mieści się tam Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych, wyposażone w symulator promieniowania słonecznego (tzw. sztuczne słońce) do badania jakości i wytrzymałości kolektorów słonecznych.

W lutym 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku pasywnego, który otrzymał nagrodę Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Sama jego bryła została zaprojektowana tak, aby wyeliminować niepotrzebne straty ciepła. Budynek pozbawiony jest też tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących – zastępują je nowoczesne technologie energooszczędne. Uczestnictwo w programie Green Building jest nie tylko uwarunkowane posiadaniem obiektu o wysokich standardach energooszczędności, ale też opracowaniem i wdrożeniem planu zarządzania energią w przedsiębiorstwie, które zobowiązuje się do budowania kolejnych obiektów budowlanych w standardach niskoenergetycznych.

To dlatego w 2015 r. na terenie Parku stanęły jeszcze dwa niskoenergetyczne obiekty: hala z powierzchnią biurowo-wdrożeniową i magazynową wraz z największą w Polsce badawczą instalacją fotowoltaiczną. To tam nowoczesne firmy realizują swoje projekty i rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii.

W dotychczasowej działalności Grupy Euro-Centrum zrewitalizowano ponad 7 hektarów terenów poprzemysłowych, wybudowano 6 nowych obiektów i zmodernizowano 12, dając tym samym siedzibę dla ponad 130 firm i miejsce pracy dla ok. 1500 pracowników.

Centrum Szkoleniowe
Kalendarium
Laboratorium sztucznego słońca
Budynek pasywny

Historia

Historia
Historia
Historia
Historia
Historia
Historia
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .