ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > Informacje

Circular Foam ma usprawnić recykling materiałów izolacyjnych. PNT EC w gronie partnerów projektu.
Wykorzystanie sztywnych pianek poliuretanowych w obiegu zamkniętym - oto ambitny cel nowej ogólnoeuropejskiej inicjatywy pod nazwą: „CIRCULAR FOAM”. W finansowanym przez Unię Europejską projekcie bierze udział 22 partnerów z 9 krajów, reprezentujących:  przemysł, środowiska akademickie i interesariuszy społecznych. W ciągu czterech lat chcą wspólnie znaleźć sposób powtórnego wykorzystania sztywnych pianek poliuretanowych, st
2021-10-11>>>
Zielone ciepło tematem obrad XVI Forum Nowej Gospodarki we wrześniu
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zielone ciepło”, które odbędą się 23 września 2021 r. o godz. 10:00 w ramach obrad XVI Forum Nowej Gospodarki ONLINE. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, udział w nim jest bezpłatny. Sektor ciepłowniczy w Polsce potrzebuje zmian. Do tych najważniejszych należą:  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, budowanie cenowej konkurencyjności i nowoczesności. Transformacja systemu jest koniecz
2021-08-11>>>
Młodzież z Syryni odwiedziła Park
Długo czekaliśmy na takie spotkanie. W piątek 8 października 2021, po wielomiesięcznej przerwie, na terenie Parku odbyła się wizyta studyjna uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej z Syryni. Wycieczki do Katowic, w tym zwiedzanie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, na stałe wpisały się w harmonogram wyjazdów uczniów z Syryni, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie wodzisławskim, która ma swoje związki ze stolicą Górnego
2021-10-08>>>
Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji o zainstalowanym źródle ciepła. Dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – krajowego systemu informacji o sposobach ogrzewania budynków, którego celem jest usprawnienie działań w obszarze poprawy jakości powietrza. W nowej bazie gromadzone będą informacje dotyczące przede wszystkim źródeł ciepła i energii elektryczne
2021-06-30>>>
Energetyka na Śląsku. Raport specjalistyczny za 2020 rok
Energetyka jest ważnym sektorem gospodarczym Górnego Śląska i gospodarki narodowej. Region stanowi doskonałe zaplecze testowania i pełnoskalowego wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Na Śląsku wytwarza się ok. 18% energii krajowej,  przy czym nadal dużo ponad 90% tej produkcji pochodzi ze źródeł konwencjonalnych – tak wynika z danych raportu na temat energetyki za 2020 rok. Opracowany raport jest podsumowaniem rocznej działalności Regionalnego Obserwator
2021-10-05>>>
Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030
Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 601/217/VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030". Dokument został opracowany zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2984/196/VI/2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego opisu procesu aktualizacji strategii – wersja 1.2. oraz prowadzenia prac nad aktualiza
2021-03-15>>>
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .