ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
certyfikaty

> > Certyfikaty

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to miejsce, które w ostatnich latach uzyskało prestiżowe certyfikaty za realizację idei poszanowania energii w swoich budynkach na poziomie europejskim. Bezpieczeństwo danych informatycznych w data center Parku Naukowo-Technologicznego potwierdzone zostało uznanym i międzynarodowym certyfikatem Tier III. Ponadto instalatorzy urządzeń energooszczędnych, dla których Park przygotowuje tematyczne szkolenia OZE, współfinansowane ze środkó unijnych, mogą ubiegać się o certyfikat EuCert honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

certyfikaty
certyfikaty
certyfikaty
certyfikaty

Akredytacja szkoleń OZE przez Urząd Dozoru Technicznego: Od 30 września 2015 r. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum stał się akredytowanym ośrodkiem, w którym prowadzone są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE. Dzięki akredytacji instalatorzy po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego i nabyć status Certyfikowanego Instalatora OZE!

Park uzyskał akredytację UDT na prowadzenie szkoleń dla instalatorów urządzeń OZE w czterech zakresach:

 • Kotły i piece na biomasę (nr akred. OZE-A/09/00045/15)
 • Słoneczne systemy grzewcze (nr akred. OZE-A/09/00046/15)
 • Systemy fotowoltaiczne (nr akred. OZE-A/09/00047/15)
 • Pompy ciepła (nr akred. OZE-A/09/00048/15)
certyfikaty
Green Building: W maju 2013 roku budynek pasywny Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum został oficjalnym Partnerem European GreenBuilding Programme i otrzymał nagrodę Green Building Award przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Przyjęcie do programu European GreenBuilding realnie wpłynie na popularyzowanie budownictwa pasywnego i wykorzystania nowych technologii w obszarze poszanowania energii. Park zobowiązał się tym samym do budowania kolejnych obiektów w standardach energooszczędnych i idee tę kontynuuje.
certyfikaty
Uptime Institute Tier III - Jako pierwsze w Polsce Data Center, mieszczące się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w 2014 r. zostało uhonorowane certyfikatem Uptime Institute Tier III, potwierdzającym wysokie standardy bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności danych zagwarantowanej na poziomie 99,987%.
certyfikaty
EuCert: Park Naukowo-Technologiczny z myślą o innowacyjnych przedsiębiorcach przygotował szkolenia dla instalatorów urządzeń energooszczędnych, wśród których znalazły się szkolenia dla instalatora pomp ciepła, po którego zakończeniu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikat Eucert honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Taką możliwość zapewnia Parkowi współpraca z wiodącymi i certyfikowanymi producentami pomp ciepła, takimi jak Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .