ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
o nas
Grupa

Grupa Euro-Centrum skoncentrowana jest na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Swoje cele realizujemy konsekwentnie kilkoma kanałami.

W ramach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego wspieramy rozwój innowacyjnych technologii, prowadząc szereg działań badawczych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych.

Chcąc osiągnąć na tym polu jak najlepsze efekty, współdziałamy z doświadczonymi przedstawicielami naszej branży, w tym uczelniami technicznymi i firmami skupionymi w ramach Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.

Technologie i innowacje energooszczędne mamy możliwość wdrażać w biurowcach Euro-Centrum Parku Przemysłowego. Jego nowoczesną powierzchnię wynajmujemy komercyjnie firmom, które korzystają z potencjału zbiegającego się tu środowiska biznesu i nauki. 


Fotogaleria
Park Przemysłowy

Euro-Centrum Park Przemysłowy to kompleks nowoczesnych budynków o charakterze biurowym, usługowym i konferencyjno-wystawowym położonych w Katowicach oraz Chełmie Śląskim. Oferta Parku obejmuje lokale biurowe i sale konferencyjne z cateringiem oraz powierzchnie wystawowe, i przeznaczona jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze technologii energooszczędnych, a także branży informatycznej.

Na blisko 21 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej funkcjonuje blisko 100 przedsiębiorstw zatrudniających ponad tysiąc osób.

Ważnym elementem Euro-Centrum Parku Przemysłowego jest innowacyjny budynek energooszczędny, będący przykładem zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej poszanowania w budynkach. Dzięki współpracy z austriackim Weizer Energie - Innovations - Zentrum GmbH powstał obiekt, który zużywa tylko jedną trzecią energii. Reszta pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jest to unikatowe rozwiązanie w południowej Polsce.

Euro-Centrum Park Przemysłowy posiada atrakcyjne położenie lokalizacyjne – łatwy dostęp do autostrady A4 (ok. 2 km), Drogowej Trasy Średnicowej oraz trasy Katowice-Wisła-Cieszyn. Kolejną zaletą jest bezpośrednie połączenie autobusowe. Około 1 km od siedziby parku znajduje się dworzec PKP Katowice – Ligota, a w odległości 1,5 km linia tramwajowa.

Od listopada 2008 roku Euro-Centrum Park Przemysłowy ma przyznany certyfikat na system zarządzania jakością. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 Park spełnia w zakresie zarządzania nieruchomościami (wynajem).

Park Przemysłowy

Utworzenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego było możliwe dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku. Tak jak cała Grupa Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką.

Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria  i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi zlokalizowanymi głównie w południowej Polsce m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Instytutem Techniki Elektronowej w Warszawie.

Na terenie Parku te jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park wynajduje partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-biznesowe jednostek skupionych w ramach  Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. 

Ważnym elementem dla Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego jest innowacyjny budynek pasywny nagrodzony europejską nagrodą Greeen Building przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Budynek stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej efektywnego gospodarowania w budynkach. Indywidualnie dobrane technologie sprawiają, że obiekt zużywa osiem razy mniej energii niż budynki tradycyjne. Następnym krokiem było wybudowanie dwóch niskoenergetycznych hal z powierzchnią biurowo-wdrożeniową wraz z największą w Polsce badawczą instalacją fotowoltaiczną. W tych budynkach nowoczesne firmy realizują swoje projekty i rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Na terenie Parku działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych, które powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Centrum wyposażone jest w pracownie warsztatowe do prowadzenia szkoleń dla instalatorów kotłów grzewczych, pomp ciepła, systemów wentylacji oraz kolektorów i systemów słonecznych. W budynku tym mieści się też laboratorium z jedynym w Polsce stacjonarnym symulatorem promieniowania słonecznego (tzw. sztuczne słońce) do badania jakości i wytrzymałości systemów solarnych.

Powstanie i rozbudowa Parku były prowadzone w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, realizowanego w latach 2010-2015.

Klaster Technologii Energooszczędnych

Klaster Technologii Energooszczędnych

Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych to porozumienie firm, jednostek badawczo-rozwojowych, fundacji branżowych działających w sektorze technologii energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach.

Przez realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów dąży do rozwoju branży w regionie oraz stworzenia jednolitej reprezentacji na rynkach zagranicznych.

Obecnie w Klastrze działa blisko 100 firm i instytucji z branży technologii energooszczędnych. Ze względu na przedmiot działalności wyodrębniono spośród nich pięć grup tematycznych:

 • architektura i planowanie
 • technologie i materiały budowlane
 • pompy ciepła
 • systemy solarne
 • IT i systemy sterowania

Kontakt:

Koordynator Klastra - Patryk Białas
tel. +48 32 783 43 25 wew. 225
email:
p.bialas@euro-centrum.com.pl

Dlaczego warto?

Przynależność do Klastra to dla jego członków wielorakie korzyści:

 

 • możliwość nawiązania kontaktu z nowymi partnerami ze środowiska biznesu lub nauki
 • okazja do prowadzenia wspólnych projektów komercyjnych i badawczych
 • inicjowanie i popularyzowanie nowych myśli, innowacji, technologii
 • dostęp do funduszy z Unii Europejskiej
 • szansa na wzmocnienie wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym

 

Działalność Klastra została przebadana w ramach "Benchamarkingu klastrów w Polsce - 2010", realizowanego przez firmę Deloitte na zlecenie PARP. W raporcie z badań wyróżniono katowicki Klaster za następujące dobre praktyki: tworzenie wspólnej oferty handlowej przez członków klastra, współpracę z uczelniami wyższymi oraz dobrą organizację pracy przez wydzielenie grup tematycznych. 

Rok  2015

nagrody
 

III miejsce w kategorii "Ekologiczna Inwetycja Roku" przyznawane w konkursie organziowanym przez portal terenyinwestycyjne.info podczas I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych, kwiecień 2015.

Rok  2014

nagrody

Nagroda Green Building Award Winner 2013 dla budynku pasywnego  Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum przyznawana przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie.

Rok  2013

nagrody Wyróżnienie Innowator Śląska 2012 dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum  w kategorii mały przedsiębiorca przyznawane przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.

 

Rok  2012

nagrody

„Innovatica” Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Firma za wybitne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności.

Darczyńca XXIII Edycji Programu Stypendialnego dla Grupy Euro-Centrum.  Za nieocenione wsparcie dla realizacji idei Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w zakresie promowania śląskich, młodych talentów.

 

Rok 2011

nagrody Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2010 (XIX edycja konkursu) dla Grupy Euro-Centrum w kategorii: Udana inwestycja - wyróżnienie przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Rok  2009

 
nagrody
Nowy Impuls 2009 dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Za utworzenie nowoczesnej bazy dla przedsiębiorstw działających w perspektywicznym sektorze nowych technologii energooszczędnych,  miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”
nagrody
Tytuł "Innowacja Roku 2009" za Innowacyjny Budynek Energooszczędny w ramach konkursu „Forum Biznesu”, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.
nagrody
Nagroda "Innowacja na 5 " dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w ramach konkursu  "Śląskie na 5"  zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka z okazji pięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nagroda za współpracę z uczelniami i wykorzystanie potencjału śląskiej nauki w zakresie nowych technologii i alternatywnych źródłach energii.

 

Rok  2008

nagrody
Firma Roku 2008 dla Grupy Euro-Centrum w kategorii „Firma wspierająca współpracę przedsiębiorstw z nauką”, Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .