ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
grupa

> > > Park-naukowo-technologiczny-euro-centrum

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku. Tak jak cała Grupa Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką.

Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria  i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi zlokalizowanymi głównie w południowej Polsce m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Instytutem Techniki Elektronowej w Warszawie.

Na terenie Parku te jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park wynajduje partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-biznesowe jednostek skupionych w ramach  Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. 

Ważnym elementem dla Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego jest innowacyjny budynek pasywny nagrodzony europejską nagrodą Greeen Building przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Budynek stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej efektywnego gospodarowania w budynkach. Indywidualnie dobrane technologie sprawiają, że obiekt zużywa osiem razy mniej energii niż budynki tradycyjne. Następnym krokiem było wybudowanie dwóch niskoenergetycznych hal z powierzchnią biurowo-wdrożeniową wraz z największą w Polsce badawczą instalacją fotowoltaiczną. W tych budynkach nowoczesne firmy realizują swoje projekty i rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Na terenie Parku działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych, które powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Centrum wyposażone jest w pracownie warsztatowe do prowadzenia szkoleń dla instalatorów kotłów grzewczych, pomp ciepła, systemów wentylacji oraz kolektorów i systemów słonecznych. W budynku tym mieści się też laboratorium z jedynym w Polsce stacjonarnym symulatorem promieniowania słonecznego (tzw. sztuczne słońce) do badania jakości i wytrzymałości systemów solarnych.

Powstanie i rozbudowa Parku były prowadzone w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, realizowanego w latach 2010-2015.

Laboratorium sztucznego słońca
Budynek pasywny
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .