ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > Zapowiedzi

Konferencja: Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych
W dniach 11-12 kwietnia 2019 w Parku odbędzie się konferencja pt. " Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie - jakość - zarządzanie". Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję i rozmowy kuluarowe pozwoli na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń. Wspólnie z organizatorem, Elamed - wydawcą magazynu "Laboratoriu
2019-02-21>>>
Społeczny Szczyt Klimatyczny równolegle z COP24 w Katowicach
Już za chwilę Katowice będą gospodarzem najważniejszego wydarzenia politycznego na świecie. Rozpocznie się Szczyt Klimatyczny ONZ. Z tej okazji trwają przygotowania do społecznego szczytu, który ma zwiększyć świadomość społeczeństwa i przekonać, że walka o klimat jest walką tu i teraz. Społeczny Szczyt to szereg wydarzeń rozgrywających się poza strefą eksterytorialną. W tym czasie w mieście odbędzie się mnóstwo wydarzeń, które będą otwarte
2018-11-28>>>
Innowacje w MŚP. Spotkania informacyjne
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców dotyczące konkursu z Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Aktualna edycja konkursu w ramach Działania 3.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 77 mln zł. Nabór zaplanowano od 28.
2019-02-07>>>
1 grudnia zapraszamy na Polsko-Niemieckie Spotkanie Eksperckie
W sobotę 1 grudnia 2018 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie eksperckie pt. „Klimat – wspólne dobro, wspólna sprawa” poświęcone zagadnieniom konferencji Szczytu Klimatycznego COP24., wdrożeniem zasad wynikających z tzw. Porozumienia Paryskiego oraz przesłaniu Papieża Franciszka zawartym w Encyklice „Laudato Si”. Podczas spotkania jego uczestnicy podejmą szerszą dyskusję na temat międzynar
2018-11-17>>>
Nabór do Akademii Innowacji
Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których rezultatem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Oferta AMI składać się będzie z części szkol
2019-01-23>>>
Zaproszenie na Zielone Laboratorium Idei
Już niebawem Katowice staną się centralnym punktem światowych debat i dyskusji na temat klimatu. Na początku grudnia rozpocznie się tu 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), podczas której negocjowane będą działania na rzecz polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania zasad wdrożenia postanowień tzw. Porozumienia Paryskiego. Atmosferę konferencji klimatycznej poczują uczestnicy wy
2018-11-12>>>
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .