ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > > Energetyczne-technologie-dla-slaska.-Zaproszenie-na-XVII-Forum-Nowej-Gospodarki-cz.-II.-

Energetyczne technologie dla Śląska. Zaproszenie na XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II.

Energetyczne technologie dla Śląska. Zaproszenie na XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II.

12 października 2022 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się druga część obrad XVII Forum Nowej Gospodarki, na którą serdecznie zapraszamy. Tym razem spotkamy się w gronie specjalistów sektora energetycznego, przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, by omówić ścieżki budowania siły gospodarczej regionu w oparciu o źródła energii będące alternatywą wobec paliw kopalnych.

Tematem tegorocznej edycji Forum Nowej Gospodarki jest transformacja energetyczna województwa śląskiego. W czerwcu, podczas pierwszej części konferencji, uczestnicy przyjrzeli się bliżej problemowi powiększającej się luki węglowej i poszukiwali odpowiedzi na pytanie: jak wyjść z kryzysu energetycznego?

W drugiej części Forum, wspólnie z ekspertami pochylimy się nad równie ważną kwestią, a mianowicie –
„Czy w województwie śląskim istnieje realna alternatywa dla energetyki opartej na paliwach kopalnych?”.

Kluczowym punktem wydarzenia będzie debata o godzinie 13:15, podczas której będziemy rozmawiać m.in. o tym czy jako region jesteśmy przygotowani na przyszłość Śląska bez węgla oraz jakie technologie mają największy potencjał, by go zastąpić? Czy będą to odnawialne źródła energii, wodór, energetyka jądrowa, a może gaz?

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na te oraz inne pytania i spotkajmy się już 12 października 2022 r.
w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, ul Ligocka 103, budynek 8.

XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II będzie miało formę wykładu wprowadzającego z sesją Q&A, warsztatów oraz debaty podsumowującej z udziałem ekspertów i analityków sektora energetycznego w Polsce.

Udział w wydarzeniu wymaga wypełnienia FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, do czego serdecznie zachęcamy.
Wstęp bezpłatny!

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .