ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> Zapowiedzi

Konferencja: Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0
W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0, która odbędzie się w Katowicach w dniach 26 - 27 maja 2022 r. Konferencja będzie miejscem spotkań nauki i biznesu oraz wymiany poglądów dotyczących innowacji i rozwoju w branży IT i IOT z obszaru Przemysłu 4.0. Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum objął wydarzenie swoim patronatem.  Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0 to kon
2022-04-14>>>
Efektywność energetyczna w budownictwie. Zaproszenie na warsztat online w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.
Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem Nowego Europejskiego Bauhausu będzie tematem warsztatów, które odbędą się 10 czerwca 2021 r., godz. 10.00-11.00 na platformie ZOOM. Ekspertem webinaru będzie Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zachęcamy do rejestracji. Budowa budynków energooszczędnych oraz przyspieszona termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wiel
2021-05-12>>>
Zaproszenie na debatę ekspertów XVI Forum Nowej Gospodarki
Serdecznie zapraszamy do oglądania debaty ekspertów pt. „Zielona energetyka. Przemiany i innowacje w energetyce”, która odbędzie się ONLINE w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie będzie podsumowaniem cyklu warsztatów przeprowadzonych w ramach obrad XVI Forum Nowej Gospodarki, a także próbą opracowania rekomendacji pomocnych do realizacji w Polsce idei zielonej energetyki. W debacie wezmą udział: dr hab. Edyta Sierka – Uniw
2021-11-12>>>
Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym cyklu wydarzeń pn. "Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska". Spotkanie rozpocznie się prezentacją wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów 2020, będącą punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwarto
2021-05-10>>>
Zielone ciepło tematem wrześniowego warsztatu XVI Forum Nowej Gospodarki
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zielone ciepło”, które odbędą się 23 września 2021 r. o godz. 10:00 w ramach obrad XVI Forum Nowej Gospodarki ONLINE. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, udział w nim jest bezpłatny. Sektor ciepłowniczy w Polsce potrzebuje zmian. Do tych najważniejszych należą:  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, budowanie cenowej konkurencyjności i nowoczesności. Transformacja systemu jest koniecz
2021-08-11>>>
XVI Forum Nowej Gospodarki
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się ONLINE w okresie marzec – listopad 2021 r. Tematem obrad będzie zielona energetyka - przemiany i innowacje w energetyce. Formularz rejestracyjny: https://cutt.ly/UlLQfZo  Przed nami 3 warsztaty i debata ekspercka na temat zielonej energetyki, trendów w OZE oraz efektywności energetycznej w budownictwie z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II i nowego europejsk
2021-03-01>>>
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .