ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
polecamy

> Polecamy

Polecamy

 • Unia Europejska www.europa.eu
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
 • Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl  
 • Regionalna Strategia Innowacji www.ris.slaskie.pl
 • Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej www.pv.pl
 • Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl  
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii www.fewe.pl
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii www.nape.pl
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej www.seo.org.pl
 • Portal OZE.info www.oze.info.pl
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
 • Manage Energy (Komisja Europejska) www.managenergy.net
 • Magazyn "Renewable Energy Focus" www.renewableenergyfocus.com
 • Centrum Energii Odnawialnej www.therenewableenergycentre.co.uk
 • Serwis informacyjny MRR www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • Magazyn "GLOBEnergia" www.globe-energy.pl
 • www.rig.katowice.pl
 • www.ligocka103.pl
 • www.invest.silesia-region.pl 
 • www.visitsilesia.eu
 • www.silesia-region.pl
 • www.ksse.com.pl  
 • www.forumparkow.pl
 • www.arp.com.pl
 • www.mg.gov.pl
 • www.konkurencyjnosc.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .