ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zarząd

> > Zarzad

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Roman Trzaskalik

Prezes Zarządu

Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A. Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzane przez niego firmy realizują szereg projektów inwestycyjnych (m.in. rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa biurowca energooszczędnego i pasywnego, hali montażowo-magazynowej), technologicznych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych. Wcześniej uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Od 2007 roku kieruje pracami Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, które skupia obecnie 30 parków z całej Polski. Jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES, któremu przewodzi od 2013 r.

zarząd euro centrum
Roman Trzaskalik
Prezes Zarządu

Mirosław Bobrzyński

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum S.p. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w spółkach zarządzających nieruchomościami oraz uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Jest także jednym ze współzałożycieli  Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES.

zarząd euro centrum
Mirosław Bobrzyński
Wiceprezes Zarządu

Monika Pilip

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy PNT EC oraz Euro-Centrum S.A., absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nadzoruje i zarządza dwoma funduszami przeznaczonymi dla rozwoju spółek typu start-up : „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”, oraz „Kapitał dla Energii”, w których portfelach znajduje się obecnie 20 spółek technologicznych spółek. Była zaangażowana w prace Sieci Efektywnej Komercjalizacji Technologii oraz tworzenie Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu  (SILBAN). Utworzyła i kierowała funduszem pożyczkowym w ramach GAPP S.A., współpracowała z Funduszem Kapitałowym Silesia Fund. Wielokrotnie jako ekspert uczestniczyła w realizacji projektów polegających na utworzeniu systemu wsparcia działań innowacyjnych w zakresie budowy systemu instrumentów finansowych w województwie śląskim.

zarząd euro centrum
Monika Pilip
Wiceprezes
Zarządu

Paweł Podsiadło

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A.,  Dyrektor ds. Informatyki i Innowacji w PNT EC. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Informatyki i Automatyki. W latach 2008 - 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Wcześniej kierował także pracami Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, Centrum Rozwoju Systemów Medycznych, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Jest współautorem wielu publikacji związanych z rozwojem przemysłu, transferem technologii  oraz systemami cyfrowymi i mikrokomputerowymi. Koordynował projekty realizowane dla Ministerstwa Gospodarki dotyczące m.in. rozwoju sektora MŚP. Współautor koncepcji działań proinnowacyjnych w wielu regionach, w tym w województwie śląskim.

zarząd euro centrum
Paweł Podsiadło
Wiceprezes
Zarządu
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.