ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zarząd

> > Zarzad

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Mirosław Bobrzyński

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum S.p. z o.o. oraz Euro-Centrum S.A. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w spółkach zarządzających nieruchomościami oraz uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Jest także jednym ze współzałożycieli  Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES.

zarząd euro centrum
Mirosław Bobrzyński
Wiceprezes Zarządu

Roman Trzaskalik

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzane przez niego firmy realizują szereg projektów inwestycyjnych (m.in. rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa biurowca energooszczędnego i pasywnego, hali montażowo-magazynowej), technologicznych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych. Wcześniej uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Od 2007 roku kieruje pracami Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, które skupia obecnie 30 parków z całej Polski. Jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES, któremu przewodzi od 2013 r.

zarząd euro centrum
Roman Trzaskalik
Wiceprezes
Zarządu
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .