ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
działalność społeczna

> > Dzialalnosc-spoleczna

Z uwagi na charakter naszej działalności priorytetowo zajmujemy się promowaniem idei odpowiedzialnego biznesu w obszarze środowiska i społeczności lokalnej.

dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
dyplom dla parku naukowo-technologicznego
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Środowisko Edukacja Kultura

Środowisko

Tradycja myślenia o odpowiedzialności w obszarze środowiska istnieje w naszym Parku od momentu jego założenia. Powstawał on bowiem na terenach po zakładach aparatury chemicznej i fabryki farb, których zdewastowane obiekty przemysłowe, administracyjno-usługowe i tereny zieleni zostały następnie zrewitalizowane. Największym osiągnięciem rewitalizacji była redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Sięgnęliśmy po technologie energooszczędne, dzięki czemu zagospodarowany przez nas obszar jest przyjazny środowisku i ludziom tu pracującym. Na terenie Parku funkcjonuje innowacyjny budynek energooszczędny (zużywa 1/3 tradycyjnej energii) oraz jeszcze bardziej wydajny budynek pasywny (zużywa 1/8 tradycyjnej energii), którego ekologiczny charakter zyskał uznanie Komisji Europejskiej i nagrodę Green Building 2013 przyznawaną najbardziej przyjaznym dla środowiska budynkom w Europie. Ponadto stale monitorujemy zastosowane w budynkach technologie energooszczędne, co pomaga w identyfikowaniu najlepszych rozwiązań dla kompleksów obiektów biurowych w obszarach wielkomiejskich. Działania badawczo-rozwojowe, które prowadzimy, związane są z branżą technologii energooszczędnych i poszanowaniem energii w budynkach.

Edukacja

Bardzo ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja ekologiczna,  uświadamianie zagrożeń płynących z tzw. niskiej emisji, przekazywanie wiedzy i zachęcanie do wdrażania praktyk energooszczędnego budowania oraz kształtowania postaw odpowiedzialnego użytkowania energii.  Dlatego, oprócz organizowanych tu konferencji czy warsztatów dla biznesu, współpracujemy też z uczelniami wyższymi, gimnazjami, szkołami podstawowymi, wreszcie przedszkolami, tworząc i wspierając wspólne projekty prośrodowiskowe. W naszej działalności odpowiadamy na potrzeby otoczenia i inicjujemy inspirujące wydarzenia kulturalno-edukacyjne, a także włączamy się w światowe i ogólnopolskie akcje o wymiarze proekologicznym. Na terenie Parku odbywają się zajęcia dla studentów architektury, budownictwa, inżynierii, ochrony środowiska oraz geografii. Nie zapominamy także o dzieciach z pobliskich szkół i przedszkoli. Organizujemy dla nich m.in. Światowy Dzień Ziemi. Wierzymy, że właściwa edukacja ekologiczna pomaga kształcić społeczność zaangażowaną w sprawy lokalne i odpowiedzialną za swoje środowisko.

Kultura

Z przekazem odpowiedzialności za ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu staramy się dotrzeć do różnych grup odbiorców, w tym do społeczności lokalnej. Dlatego chętnie angażujemy się w wydarzenia kulturalne, które przekazują tę wiedzę w sposób atrakcyjny, łącząc w sobie naukę i kulturę zarazem, m.in. "Festiwal Piosenki Religijnej - Ekosong", czy "Święto Kwitnących Głogów". Park, chcąc angażować swoje lokalne otoczenie w działania prośrodowiskowe, organizuje plenerowy piknik rodzinny, skierowany do mieszkańców Katowic i pobliskiej Ligoty. W czasie pikniku odbywają się pokazy naukowe i wystawy technologiczne, prezentujące najmłodszym uczestnikom działanie energooszczędnych urządzeń. Kulturalną atmosferę tworzą występy znanych, śląskich artystów, ale i początkujących zespołów wokalno-tanecznych,  dla których piknik jest okazją  do zaprezentowania swojego talentu i swojej pierwszej obecności w mediach.

środowisko

środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko
środowisko

Edukacja

Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Edukacja

Kultura

Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Kultura
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .