działalność społeczna

Z uwagi na charakter naszej działalności priorytetowo zajmujemy się promowaniem idei odpowiedzialnego biznesu w obszarze środowiska i społeczności lokalnej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Środowisko Edukacja Kultura

Środowisko

Tradycja myślenia o odpowiedzialności w obszarze środowiska istnieje w naszym Parku od momentu jego założenia. Powstawał on bowiem na terenach po zakładach aparatury chemicznej i fabryki farb, których zdewastowane obiekty przemysłowe, administracyjno-usługowe i tereny zieleni zostały następnie zrewitalizowane. Największym osiągnięciem rewitalizacji była redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Sięgnęliśmy po technologie energooszczędne, dzięki czemu zagospodarowany przez nas obszar jest przyjazny środowisku i ludziom tu pracującym. Na terenie Parku funkcjonuje innowacyjny budynek energooszczędny (zużywa 1/3 tradycyjnej energii) oraz jeszcze bardziej wydajny budynek pasywny (zużywa 1/8 tradycyjnej energii), którego ekologiczny charakter zyskał uznanie Komisji Europejskiej i nagrodę Green Building 2013 przyznawaną najbardziej przyjaznym dla środowiska budynkom w Europie. Ponadto stale monitorujemy zastosowane w budynkach technologie energooszczędne, co pomaga w identyfikowaniu najlepszych rozwiązań dla kompleksów obiektów biurowych w obszarach wielkomiejskich. Działania badawczo-rozwojowe, które prowadzimy, związane są z branżą technologii energooszczędnych i poszanowaniem energii w budynkach.

Edukacja

Bardzo ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja ekologiczna,  uświadamianie zagrożeń płynących z tzw. niskiej emisji, przekazywanie wiedzy i zachęcanie do wdrażania praktyk energooszczędnego budowania oraz kształtowania postaw odpowiedzialnego użytkowania energii.  Dlatego, oprócz organizowanych tu konferencji czy warsztatów dla biznesu, współpracujemy też z uczelniami wyższymi, gimnazjami, szkołami podstawowymi, wreszcie przedszkolami, tworząc i wspierając wspólne projekty prośrodowiskowe. W naszej działalności odpowiadamy na potrzeby otoczenia i inicjujemy inspirujące wydarzenia kulturalno-edukacyjne, a także włączamy się w światowe i ogólnopolskie akcje o wymiarze proekologicznym. Na terenie Parku odbywają się zajęcia dla studentów architektury, budownictwa, inżynierii, ochrony środowiska oraz geografii. Nie zapominamy także o dzieciach z pobliskich szkół i przedszkoli. Organizujemy dla nich m.in. Światowy Dzień Ziemi. Wierzymy, że właściwa edukacja ekologiczna pomaga kształcić społeczność zaangażowaną w sprawy lokalne i odpowiedzialną za swoje środowisko.

Kultura

Z przekazem odpowiedzialności za ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu staramy się dotrzeć do różnych grup odbiorców, w tym do społeczności lokalnej. Dlatego chętnie angażujemy się w wydarzenia kulturalne, które przekazują tę wiedzę w sposób atrakcyjny, łącząc w sobie naukę i kulturę zarazem, m.in. "Festiwal Piosenki Religijnej - Ekosong", czy "Święto Kwitnących Głogów". Park, chcąc angażować swoje lokalne otoczenie w działania prośrodowiskowe, organizuje plenerowy piknik rodzinny, skierowany do mieszkańców Katowic i pobliskiej Ligoty. W czasie pikniku odbywają się pokazy naukowe i wystawy technologiczne, prezentujące najmłodszym uczestnikom działanie energooszczędnych urządzeń. Kulturalną atmosferę tworzą występy znanych, śląskich artystów, ale i początkujących zespołów wokalno-tanecznych,  dla których piknik jest okazją  do zaprezentowania swojego talentu i swojej pierwszej obecności w mediach.

środowisko

Edukacja

Kultura

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.