ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Regulamin-newsletter

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1422), Park Naukowo-Technologiczny „Euro-

Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103, zwana dalej PNT 

publikuje poniżej regulamin Newslettera.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.pnt.euro-

centrum.com.pl/regulamin-newsletter

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego 

wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez PNT na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” 

należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

3. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna 

przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu przez PNT na podany przez 

subskrybenta adres poczty elektronicznej cyklicznych wiadomości zawierających 

informacje o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach i usługach, w tym 

informacje handlowe.

6. W celu świadczenia usługi „Newsletter”, PNT pozyskuje od osób zainteresowanych 

nazwy adresów poczty elektronicznej oraz w przypadku wysyłania szczegółowych 

informacji dotyczących szkoleń, doradztwa oraz badań laboratoryjnych imię, nazwisko, 

nazwę firmy.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami wymaganymi 

przez prawo.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do świadczenia usługi elektronicznej „Newsletter”.

9. Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: Polityka 

prywatności.

10. Administratorem danych jest Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., 

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

1

11. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech 

kolejnych kroków:

1) po wpisaniu imienia, nazwiska (fakultatywnie) oraz adresu poczty elektronicznej, 

którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez PNT na stronie 

internetowej i zaakceptowaniu zapoznania się z regulaminem oraz udzieleniu zgód 

prawnych, poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole 

wyboru,

2) kliknięciu pola/odnośnika potwierdzającego zapis na Newsletter oraz

3) powtórnego potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w 

link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

12. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. 

Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja z Newslettera" znajdujący się na 

dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Czynność ta spowoduje usunięcie 

danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji 

Newslettera.

13. PNT zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy 

Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje 

działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo 

dostarczanie treści bezprawnych.

14. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi „Newsletter” można składać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@euro-centrum.com.pl  lub też 

pisemnie na adres: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., 40-568 

Katowice, ul. Ligocka 103.

15. Rozpatrzenie reklamacji przez PNT następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni.

16. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez usługobiorcę w 

zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej lub na inny wskazany adres.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .