ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Swiadczenie-uslug-w-zakresie-tlumaczen-1

Przetarg: Swiadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych

 

 

Numer zamówienia UZP: 76654-2011.

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące udostępnienia dokumentacji projektowej,
 3. załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 4. załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 5. załącznik nr 4 – informacja dotycząca doświadczenia,
 6. załącznik nr 5 – informacja w sprawie osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 7. załącznik nr 6 – informacja o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Informacja o zakończeniu postępowania

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .