ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Dostawa-sprzetu-N

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania_N

 

nr zamówienia UZP -  95609-2011

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 29.03.2011

Odpowiedź nr 2

Odpowiedź nr 3

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 - specifikacja techniczna
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 7. Załącznik nr 6 – informacja w sprawie doświadczenia 

 

Informacja o zakończeniu postępowania

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.