ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Dostawawraz-z-montazem-mebli-kuchennych-do-budynku-nr-10-posadowionego-w-Katowicach-przy-ul.Ligockiej103-II

Dostawa(wraz z montażem) mebli kuchennych do budynku nr 10 posadowionego w Katowicach przy ul.Ligockiej103-II

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz. Urz. UE w dniu 22 maja 2015 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 22 maja 2015 r. pod numerem 121584 – 2015.

 

 Informacja o wyborze oferty

 Informacja o zawarciu umowy

 

Załączniki

 1. SIWZ  
 2. Załącznik nr 1 
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3 
 5. Załącznik nr 4 
 6. Załącznik nr 5 
 7. Załącznik nr 6 
 8. Załącznik nr 7 
 9. Załącznik nr 8

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2015 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.06.2015

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .