ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Swiadczenie-uslug-eksperckich-1

Przetarg: Świadczenie usług eksperckich w zakresie współpracy Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum z branżą kolektorów i systemów solarnych

 

 

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja Innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00.

Numer zgłoszenia w BZP: 29382-2011.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 

 

Informacja o zakończeniu przetargu.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.