ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01  marca 2013 r. pod numerem 85418 – 2013.

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 01 marca 2013 r.

 

Informacja o zawarciu  umowy w sprawie udzielenia zamówienia

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 
 3. Załącznik nr 1 - poprawiony 08.03.2013
 4. Załącznik nr 1 - poprawiony 12.03.2013 
 5. Załącznik nr 1 - poprawiony 14.03.2013
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 2 - poprawiony 12.03.2013
 8. Załącznik nr 3
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 5
 11. Załącznik nr 6
 12. Załącznik nr 7 
 13. Załącznik nr 8 

 

Odpowiedz na zapytanie z dnia 05.03.0213 

Odpowiedz na zapytanie z dnia 05.03.0213 - II 

Odpowiedz na zapytanie z dnia 05.03.0213 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2013

Answer to the query 06.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.03.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2013  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.03.2013 - II 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .