ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wybor-wykonawcy-10

Wybór wykonawcy któremu zostanie powierzona kontynuacja robót budowlanych w zakresie budynku biurowo-usługowego położonego w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103_10

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 08 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08 kwietnia 2013 r. pod numerem 137024 – 2013. 

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 23 kwietnia 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 23 kwietnia 2013 r. pod numerem 161454 – 2013.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakresi I -IV 

Informacja o zawarciu umowy zakres V

 

Załączniki

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2013 

Answer to the query 11.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2013 - II  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013  

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2013  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.04.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .