ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-2

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali montażowo-magazynowej z instalacją fotowoltaiczną

 

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12 kwietnia 2013 r. pod numerem 145536 – 2013.

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 12 kwietnia 2013 r. 

Zmiany do siwz dotyczące terminu składania ofert, warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz zakresu przedmiotu zamówienia zostały:

1)      Opublikowane w BZP w dniu 17 kwietnia 2013 r. pod numerem 152766 – 2013;

2)      Przekazane do Dz.U. UE w dniu 17 kwietnia 2013 

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz o zmianie zakresu zamówienia została:

1)      opublikowana w BZP w dniu 22 kwietnia 2013 r., pod numerem 158188 – 2013;

2)      przekazana do Dz.U. UE w dniu 22 kwietnia 2013 r.

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach z dnia 17.04.0213
 3. SIWZ po zmianach z dnia 22.04.0213
 4. Załącznik nr 1
 5. Załącznik nr  1 po zmianach dnia 22.04.2013
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Załącznik nr 6
 11. Załącznik nr 7
 12. Załącznik nr 8
 13. Załącznik nr 9
 14. Załącznik nr 10 

 

Informacja o zmianach w SIWZ 

Informacja o zmianach w SIWZ - 22.04.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 

Answer to the query 16.04.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 - V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.04.2013 - VI

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.04.2013 - I 

Pytanie z dnia 19.04.2013

Opdowiedź na zapytanie z dnia 19.04.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.04.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.