ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wybor-Wykonawcy-8

Przetarg: Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja wykonania robót ogólno-budowlanych oraz robót instalacyjnych w zakresie budynku biurowego posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08 marca 2013 r.

Ogłoszenie zostało zamieszone w BZP w dniu 08 marca 2013 r. pod numerem 95236 - 2013 

Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ogłoszenie o powyższym zostało przesłane do Dz.U. UE w dniu 15 marca 2013 r. oraz zamieszczone w BZP pod numerem 104852 – 2013 w dniu 15 marca 2013 r. 

 

Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ogłoszenie o powyższym zostało przesłane do Dz.U. UE w dniu 22 marca 2013 r. oraz zamieszczone w BZP pod numerem 43673 – 2013 w dniu 22 marca 2013 r.

Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia dla zakresu V. Ogłoszenie o powyższym zostało przesłane do Dz.U. UE w dniu 29 marca 2013 r. oraz zamieszczone w BZP pod numerem 125574 – 2013 w dniu 29 marca 2013 r.

Zamawiający zmienił termin składania ofert. Ogłoszenie o powyższym zostało przesłane do Dz.U. UE w dniu 29 marca 2013 r. oraz zamieszczone w BZP pod numerem 125554 - 2013 w dniu 29 marca 2013 r.

 

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu XII 

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu II oraz IV

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu III oraz V 

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu I oraz VIII

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu IX

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zakresów VI, VII, X i XI 

 

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach z dnia 15.03.2013
 3. SIWZ po zmianach z dnia 29.03.2013
 4. Załącznik nr 1
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 3
 7. Załącznik nr 4
 8. Załącznik nr 5
 9. Załącznik nr 6
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 8 

 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.03.2013 - II - Zmiany warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.03.2013 - II - Zmiany warunków udziału w postępowaniu 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.03.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.03.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.03.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.03.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.03.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.03.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.03.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.04.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .