ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Opracowanie-projektu-wykonawczego-wraz-z-kosztorysami-1

Przetarg: Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku montażowo-usługowego z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego w

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przesłane do Dz.Urz. UE w dniu 03 kwietnia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 03 kwietnia 2014 r. pod numerem 113990 – 2014. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

 

Załączniki: 

 1. SIWZ 
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8 
 10. Załącznik nr 9 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 

Answer to the query 08.04.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.04.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 - II - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2014

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.