ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wybor-Generalnego-Wykonawcy-robot-budowlanych

Przetarg: Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, któremu zostanie powierzona kontynuacja budowy budynku biurowo-usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 8)

 

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 12 listopada 2012 r. 

Numer ogłoszenia w BZP: 444662 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012.

 

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o rozstrzygnięicu postępowania 

Informacja o przedłużeniu terminiu składania ofert II

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach dnia 22.11.2012
 3. SIWZ po zmianach dnia 27.11.2012
 4. SIWZ po zmianach dnia 30.11.2012
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 1 po zmianach dnia 22.11.2012
 7. Załącznik nr 2 wzór umowy na GW
 8. Załącznik nr 3
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 5
 11. Załącznik nr 6
 12. Załącznik nr 7
 13. Załącznik nr 8
 14. Załącznik nr 9
 15. Załącznik nr 10
 16. Załącznik nr 11 

 

Ustalenie terminu wizji lokalnej 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11 oraz 19.11.2012

Odpowiedż na zapytanie z dnia 21.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2012  - Zmiana terminu składania ofert i warunków udziału w postępowaniu

Zmiany do SIWZ z dnia 22.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2012

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.11.2012 

Zmiany do SIWZ z dnia 27.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2012 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 - IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2012 - V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.11.2012 

Odpowiedż na zapytanie z dnia 05.12.2012

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .