ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wybor-wykonawcy-9

Przetarg: Wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja wykonania robót ogólno-budowlanych oraz robót instalacyjnych w zakresie budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi posadowionego w Katowicach przy ul

 

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dz.U. UE w dniu 04 stycznia 2013 r.  

Numer ogłoszenia w BZP : 7640 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 

Informacja o zmianie terminu składania ofert, warunków finansowych i ekonomicznych oraz terminu wykonania zamówienia dla zakresu XV została przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 14 stycznia 2013 r. i ogłoszona w BZP w dniu 14 stycznia 2013 r. pod numerem 19048 – 2013; 19058 – 2013; 19068 – 2013.

 

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania - I

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania - II 

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania - III    

Informacja częściowa o rozstrzygnięciu postępowania - IV  

 

Załączniki:

 1. Siwz
 2. Siwz po zmianach 14.01.2013 
 3. Siwz po zmianach 17.01.2013
 4. Załącznik nr  1
 5. Załącznik nr  2
 6. Załącznik nr  3
 7. Załącznik nr  4
 8. Załącznik nr  5
 9. Załącznik nr  6
 10. Załącznik nr  7
 11. Załącznik nr  8
 12. Załącznik nr  9
 13. Załącznik nr  10
 14. Załącznik nr  10 po zmianach 17.01.2013 
 15. Załącznik nr  11 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.01.2013 - II -zmiana terminu składania ofert i warunków udziału w postępowaniu 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.01.2013 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.01.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.01.2013 - V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.01.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.01.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .