ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Budowa-hali-montazowo-magazynowej-z-instalacja-fotowoltaiczna-1

Przetarg: Budowa hali montażowo- magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)

 

 

Ogłoszenie zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 03 lutego 2014 r.
 2. opublikowane w BZP w dniu 03 lutego 2014 r. pod numerem 38620 - 2014

Ogłoszenie o zamianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 07 lutego 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 07 lutego 2014 r. pod numerem 44916 – 2014.

 

Ogłoszenie o zamianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (II)  zostało: 

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 13 lutego 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 13 lutego 2014 r. pod numerem 28815 – 2014.

 

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 21 lutego 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 21 lutego 2014 r. pod numerem 61886 – 2014.

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 28 lutego 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 28 lutego 2014 r. pod numerem 42379 – 2014.

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz o z mianie warunków udziału w postępowaniu zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 06 marca 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 06 marca 2014 r. po numerem 74712 – 20 

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert (III) zostało:

 1. przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 07 marca 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 07 marca 2014 r. pod numerem 76278 – 2014. 

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert oraz zamianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia zostało:

 1. przesłane do Dz.Urz. UE w dniu 12 marca 2014 r.;
 2. opublikowane w BZP w dniu 12 marca 2014 r. pod numerem 83298 – 2014. 

 

Informacja o zawarciu umowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie terminu składania ofert II 

Informacja o zmianie terminu składania ofert III 

Informacja o zmianie terminu składania ofert IV

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 06.02.2014
 3. SIWZ po zmianach 11.02.2014
 4. SIWZ po zmianach 06.03.2014 
 5. SIWZ zmiany w wersji z dnia 06.03.2014 
 6. SIWZ po zmianach 12.03.2014
 7. SIWZ zmiany w wersji z dnia 12.03.2013 
 8. Zalącznik nr 1
 9. Zalącznik nr 2
 10. Załącznik nr 2 wersja 06.03.2014
 11. Zalącznik nr 3
 12. Zalącznik nr 4
 13. Zalącznik nr 5
 14. Zalącznik nr 6 
 15. Załacznik nr 6 wersja 12.03.2014 
 16. Załącznik nr 6 wersja 17.03.2014
 17. Zalącznik nr 7
 18. Zalącznik nr 8
 19. Zalącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.02.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 - IV  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014 - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 - II - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 - II - załącznik nr 2 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.02.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.02.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - III - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - III - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - III - załącznik nr 3 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 - V - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 - II - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 - III  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 - IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 - V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 - III - załącznik nr I  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 - IV - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 - II  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 - III - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 - V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  - III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  - IV  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  - V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  - VI 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 - VI - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.02.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 - załącznik nr 2 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 - II  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 - IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 - II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 - III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.03.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.03.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.03.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.03.2014 - II

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .