ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wykonanie-robot-budowlanych-1

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt. Projekt budynku biurowo-usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Katowicach przy ul.Ligocki

 

 

 

Nr ogłoszenia UZP- 73852-2011 z 12.04.2011 r. 

Nr ogłoszenia w Dz. U. UE - 117639-2011-PL.

 

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o zmianie terminu zakończenia przetargu.

 

Zapytania i odpowiedzi:

odpowiedź 1

odpowiedź 2

odpowiedź 3

odpowiedź 4

odpowiedź 5

odpowiedź 6

odpowiedź 7

odpowiedź 8

odpowiedź 9

odpowiedź 10

odpowiedź 11 

odpowiedź 12

odpowiedź 13 (umowa)

odpowiedź 14

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po odpowiedziach wykonawców,
 3. załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące udostępnienia dokumentacji projektowej,
 4. załącznik nr 2 – wzór umowy,
 5. Załącznik nr 3a - harmonogram uproszczony
 6. Załącznik nr 3b - harmonogram szczegółowy
 7. załącznik nr 4- formularz ofertowy
 8. załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 9. załącznik nr 6- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 10. załącznik nr 7 – informacja dotycząca doświadczenia,
 11. załącznik nr 8 – informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 12. załącznik nr 9 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 13. załącznik nr 10 – minimalne wspólne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu,
 14. załącznik nr 11 – minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 15. załącznik nr 12 – minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu.

 

Zasady sporządzania kosztorysów:

 1. załącznik 1 - harmonogram uproszczony
 2. załącznik 2 - harmonogram szczegółowy
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .