ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Opracowanie-dokumentacji-projektowej-1

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wraz z zakupem urządzeń do pracowni szkoleniowych: pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 07 maja 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 07 maja 2013 r. pod numerem 179008 – 2013.

Ogłoszenie o zmianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz zmianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dzu.U. UE w dniu 16 maja 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 16 maja 2013 r. pod numerem 190960-2013.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 27 maja 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 27 maja 2013 r. pod numerem 205010 – 2013.

 

Informajca o zmianie terminu składania ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy

 

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ wersja z dnia 16.05.2013
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 7
 10. Załącznik nr 8

 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.05.2013

Answer to the query 09.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2013 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .