ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
kotły

> Kotly

Zobacz naszą ofertę szkoleniową Odnawialne Źródła Energii

Instalator systemów grzewczych C.O. na paliwa stałe

 

Dla kogo

Szkolenia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii zostały pomyślane dla projektantów i producentów wykorzystujących OZE, przedsiębiorców zajmujących się projektowaniem obiektów w zakresie architektonicznym, budowlanym czy instalacyjnym i zorientowanych na wydajność energetyczną budynków i ochronę klimatu. Szkolenie skierowane jest głównie do instalatorów, serwisantów, technologów produkcji i kominiarzy.

 

Najbliższe szkolenie:

ZADZWOŃ

663-966-286

(32) 78 34 355

Cena: 840 zł netto

Płatności należy dokonać na podstawie wystawionej, po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa, faktury PROFORMA, na co najmniej 6 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 
Zapytaj o dofinansowanie
 
Dofinansowanie jest udzielane w formie pomocy publicznej w wysokości 25% lub 30% i przysługuje przedsiębiorcy zgodnie z Regulaminem świadczeń usług przez PNT.

Program

Szkolenie w zakresie podstaw teoretycznych, konstrukcji, praktyki instalatorskiej i technologii eksploatacji nowoczesnych kotłów małej mocy zasilanych paliwem stałym, w tym szczególnie biomasą, w skojarzeniu z kolektorem słonecznym. Uczestnik szkolenia poznaje rodzaje urządzeń grzewczych, ich budowę, sposoby sterowania, podstawy procesu spalania, rodzaje instalacji. Szkolenie składa się z wykładów i zajęć w laboratorium oraz kończy egzaminem.


Instalator systemów grzewczych

 

Program

Akredytacja UDT

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest akredytowanym ośrodkiem, w którym prowadzone są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE. Dzięki akredytacji instalatorzy po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego i nabyć status Certyfikowanego Instalatora OZE!

Aktualnie prowadzimy szkolenia akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie: 

- pomp ciepła

- systemów fotowoltaicznych

 

Dołącz do tych, którzy znają potrzeby współczesnego świata i już dziś
tworzą standardy, które podniosą jakość życia w przyszłości

Korzyści dla uczestnika

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie kompetencji związanych z pompami ciepła
 • figurowanie w polskiej i europejskiej bazie certyfikowanego instalatora pomp ciepła EHPA
 • zdobycie kompetencji związanych z pompami ciepła
 • figurowanie w polskiej i europejskiej bazie certyfikowanego instalatora pomp ciepła EHPA

Inne szkolenia

Jeżeli chcesz poszerzyć ofertę w swojej firmie i zdobyć nowe kwalifikacje, zobacz inne szkolenia Odnawialnych Źródeł Energii

 

Kontakt  
 
Szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym Nowoczesnych Technik
Grzewczych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum
w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103 (ok. 5 km od centrum Katowic).

mapka

Centrum szkoleniowe

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń : 32 78 34 359

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .