ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Kolektory-sloneczne

Zobacz naszą ofertę szkoleniową Odnawialne Źródła Energii

Instalator kolektorów słonecznych oraz Instalator paneli fotowoltaicznych


Dla kogo:

Szkolenia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii zostały pomyślane dla projektantów i producentów wykorzystujących OZE, przedsiębiorców zajmujących się projektowaniem obiektów w zakresie instalacyjnym i zorientowanych na wydajność energetyczną budynków i ochronę klimatu. Szkolenie skierowane jest głównie do przyszłych instalatorów instalacji solarnych, audytorów energetycznych i doradców energetycznych. 

Instalator Systemów Fotowoltaicznych:

Najbliższe szkolenie:

ZADZWOŃ

663-966-286
661-480-068

(32) 78 34 355

Cena: 980 zł netto 

Instalator Kolektorów Słonecznych:

Najbliższe szkolenie:

ZADZWOŃ

663-966-286
661-480-068

(32) 78 34 355

Cena: 980 zł netto

Płatności należy dokonać na podstawie wystawionej, po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa, faktury PROFORMA, na co najmniej 6 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Dofinansowanie

Dofinansowanie jest udzielane w formie pomocy publicznej w wysokości 25% lub 30% i przysługuje przedsiębiorcy zgodnie z Regulaminem świadczeń usług przez PNT.

Kolektory słoneczne

Program:

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące różnych technologii, kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Uczestnicy zdobywają wiedzę ma temat montażu, projektowania instalacji solarnych, serwisowania, symulowania zjawisk na instalacjach modelowych jak również typów i zastosowania paneli fotowoltaicznych, montażu instalacji. Szkolenie kończy się egzaminem.

Instalator Systemów Fotowoltaicznych:

Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych - Program

Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych

Instalator Kolektorów Słonecznych:

Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych - Program

Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych

Akredytacja UDT:

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest akredytowanym ośrodkiem, w którym prowadzone są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE. Dzięki akredytacji instalatorzy po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego i nabyć status Certyfikowanego Instalatora OZE!

Dołącz do tych, którzy znają potrzeby współczesnego świata i już dziś
tworzą standardy, które podniosą jakość życia w przyszłości

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie kwalifikacji dających możliwość poszerzenia oferty i wdrożenia nowych usług. Możliwość wyprzedzenia konkurencji poprzez wejście na rynek z usługami innowacyjnymi i nowatorskimi.


 

Inne szkolenia

Jeżeli chcesz poszerzyć ofertę w swojej firmie i zdobyć nowe kwalifikacje, zobacz inne szkolenia Odnawialnych Źródeł Energii

 

Kontakt  
 
Szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym Nowoczesnych Technik
Grzewczych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum
w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103 (ok. 5 km od centrum Katowic).

mapka

Centrum szkoleniowe

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń : 32 78 34 359

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .