ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
kolektory słoneczne

> Kolektory-sloneczne

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE - PROGRAM


Forma zajęć

Szkolenie obejmuje:

 • część teoretyczną – z udziałem szkoleniowców z jednostek naukowych
 • część praktyczną - na zestawach laboratoryjnych stworzonych w Parku

Tematy zajęć

1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.

1.1. Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na Świecie

1.2. Korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne stosowania fotowoltaiki

1.3. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki

1.3.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych, warunki uzyskiwania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu

1.4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

1.5. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (Solar Keymark)

1.6. Podstawowe terminy i definicje

2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych

2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania

2.1.1. Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne, struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych

2.1.2. Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu

2.1.3. Standardowe warunki badania

2.1.3.1. Pomiar parametrów ogniwa/modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu2.1.4. Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy

2.2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

2.2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego

2.2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego

2.2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowego (amorficzne, mikrokrystaliczne)

2.2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS, typu CIGS, typu CdTi i inne (w szczególności typu DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych

2.3.1. Systemy wydzielone i autonomiczne

2.3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej

2.3.3. Systemy mieszane (hybrydowe) (w szczególności system fotowoltaiczny połączony z małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi oraz ogniwami wodorowymi)

2.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami konstrukcjami budowlanymi (BIPV) – na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. – oraz systemy niezintegrowane (BAPV)

2.4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych

2.4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

2.4.2. Regulatory ładowania

2.4.3. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych

2.4.4. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki i bezpieczniki)

2.4.5. Zabezpieczenie i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych

2.4.6. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne

3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

3.1. Wybór rozwiązań technicznych

3.1.1. Określenie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod i technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

3.1.2. Miejsce dostępu do instalacji (powierzchnia ustawienie względem horyzontu kierunku geograficznego południa)

3.1.3. Elementy zacieniające

3.1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)

3.1.5. Istniejąca instalacja odgromowa

3.2. Profile energetyczne odbiorników

3.3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

3.4. Wymiarowanie systemu

3.4.1. Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego

3.4.2. Określenie wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych

3.4.3. Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziomowej (uziemienia) i systemu (instalacji) ograniczania przepięć

3.5. Autonomiczne systemu fotowoltaiczne

3.5.1. Przykłady systemów autonomicznych

3.5.2. Elementy systemów autonomicznych

3.5.3. Ocena i protokoły badań

3.5.4. Zasilanie awaryjne

3.6. Podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

3.6.1. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego sprzętu

3.6.2. Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera, określenie sprawności falownika/inwertera

3.6.3. Dopasowanie generatora/inwertera do falownika

3.6.4. Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną

3.7. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną (jeśli mają zastosowanie)

4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego

4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonaniu instalacji

4.2. Plan instalacji

4.3. Narzędzia i wyposażenie montażu

4.4. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

4.5. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych

4.5.1. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym

4.5.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych

4.5.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego

4.5.4. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci

4.6. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych

4.7. Ograniczanie przepięć

4.8. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia

4.9. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)

4.10. Analiza typowych błędów montażowych instalacji

4.11. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji

5. Wydajność systemów fotowoltaicznych

5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów

5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy

5.3. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości

6. Czynniki związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

6.1. Program utrzymania

6.2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem

6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach

6.4. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza

6.4.1. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych

6.4.2. Badania termowizyjne

Rekrutacja Telefon Adres e-mail Lokalizacja biura
 Krzystek Jadwiga 

 663-966-286 

 j.krzystek@euro-centrum.com.pl 

 Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych
w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum
w Katowicach, ul. Ligockiej 103 
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .