ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > > Zielone-cieplo-tematem-wrzesniowego-warsztatu-XVI-Forum-Nowej-Gospodarki

Zielone ciepło tematem wrześniowego warsztatu XVI Forum Nowej Gospodarki

Zielone ciepło tematem wrześniowego warsztatu XVI Forum Nowej Gospodarki

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Zielone ciepło”, które odbędą się 23 września 2021 r. o godz. 10:00 w ramach obrad XVI Forum Nowej Gospodarki ONLINE. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, udział w nim jest bezpłatny.

Sektor ciepłowniczy w Polsce potrzebuje zmian. Do tych najważniejszych należą:  ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, budowanie cenowej konkurencyjności i nowoczesności. Transformacja systemu jest koniecznym, ale i ogromnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Kwestia transformacji sektora ciepłowniczego zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W efekcie 80% systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych energetycznie, a Polska przez pół roku w sezonie grzewczym ma najgorszej jakości powietrze w UE z powodu smogu spowodowanego przez nieefektywne ogrzewnictwo indywidualne. Konieczna jest zmiana modelu rynku ciepła (przepisów taryfowych i pozataryfowych), tak aby ramy prawne wspierały transformację oraz znaczące nakłady finansowe, także ze środków publicznych, na modernizację systemów ciepłowniczych i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych indywidualnie.

60 minutowy warsztat będzie składać się z wykładu z uwzględnieniem zmian w otoczeniu prawnym, technologicznym i rynkowym oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. Ekspertem webinaru będzie pan Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa Forum Energii.

Efektem warsztatu będą rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

Organizatorem XVI Forum Nowej Gospodarki jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Spotkania odbywają się w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Aby wziąć udział, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .