ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > > Zaproszenie-na-debate-ekspertow-XVI-Forum-Nowej-Gospodarki

Zaproszenie na debatę ekspertów XVI Forum Nowej Gospodarki

Zaproszenie na debatę ekspertów XVI Forum Nowej Gospodarki

Serdecznie zapraszamy do oglądania debaty ekspertów pt. „Zielona energetyka. Przemiany i innowacje w energetyce”, która odbędzie się ONLINE w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie będzie podsumowaniem cyklu warsztatów przeprowadzonych w ramach obrad XVI Forum Nowej Gospodarki, a także próbą opracowania rekomendacji pomocnych do realizacji w Polsce idei zielonej energetyki.

W debacie wezmą udział:

dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr inż. Marcin Fice – Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Elektrotechniki i Informatyki

dr Adam Polko – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

dr Rafał Cekiera – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii

Spotkanie poprowadzi pan Janusz Starościk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Transmisja dyskusji będzie dostępna na stronach FB: Śląska Opina, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Forum Nowej Gospodarki.

XVI Forum Nowej Gospodarki zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .