ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
zapowiedzi

> > > Konferencja-Edukacja-i-Biznes

Konferencja: Edukacja i Biznes

Konferencja: Edukacja i Biznes

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum serdecznie zapraszają do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Edukacja i Biznes”, która odbędzie się w dniu 25 października 2018 w siedzibie PNT Euro-Centrum w Katowicach.

Tematyka konferencji to próba spojrzenia na wzajemne relacje pomiędzy sektorami instytucji edukacyjnych, biznesu oraz przyszłych pracobiorców, prezentacja dobrych praktyk oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, które można wprowadzić w tym obszarze.

Formuła konferencji oprócz klasycznego prezentowania wystąpień i dyskusji, będzie miała również wymiar praktyczny. Chcemy podczas naszego spotkania wypracować rozwiązania użyteczne, które mają szansę zafunkcjonować w praktyce, stąd też proponujemy zastosowanie strategii Design Thinking, stwarzającej przestrzeń do aktywnego i kreatywnego szukania rozwiązań na potrzeby beneficjentów układu – pracobiorców, przedsiębiorców oraz sektora edukacji.

Formuła konferencji oprócz klasycznego prezentowania wystąpień i dyskusji, będzie miała również wymiar praktyczny. Chcemy podczas naszego spotkania wypracować rozwiązania użyteczne, które mają szansę zafunkcjonować w praktyce, stąd też proponujemy zastosowanie strategii Design Thinking, stwarzającej przestrzeń do aktywnego i kreatywnego szukania rozwiązań na potrzeby beneficjentów układu – pracobiorców, przedsiębiorców oraz sektora edukacji.

Proponujemy formę „wolnej mównicy” dla określenia tematów wartych rozwiązania, a następnie wykorzystanie procesu Design Thinking do jak najlepszego zrozumienia badanego problemu na potrzeby użytkowników/odbiorców, w części finalnej zaś skonstruowanie prototypowego rozwiązania.
Przykładowe zagadnienia, które z pewnością warto poddać głębszej analizie koncentrować się będą m.in. wokół poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak optymalnie zaprojektować strategie przepływu informacji pomiędzy sferą biznesu, sektorem edukacji oraz przyszłymi pracobiorcami?
 • Co możemy zrobić, aby skutecznie dostosować programy kształcenia do konkretnego zapotrzebowania biznesu?
 • Jak kształcić dzisiaj, żeby zasoby uczących się odpowiadały wymaganiom jutra?
 • Czy Edukacja 3.0 – spersonalizowane kształcenie oparte o tworzenie własnych doświadczeń edukacyjnych uczącego się to optymalne rozwiązanie dla biznesu oraz sektora edukacji? Jak ją wdrożyć?

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do wypracowania zarówno rozwiązań o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce, posłuży wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi a sferą biznesu.

Program wydarzenia 

Termin:
25 października 2018, godz. 10:00 – 18:00

Miejsce konferencji:
Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Katowice, ul. Ligocka 103, budynek nr 8

Strona informacyjna: http://eib.polsl.pl
E-mail konferencji: konferencja.eib@polsl.pl

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .