ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > > Efektywnosc-energetyczna-w-budownictwie.-Zaproszenie-na-warsztat-online-w-ramach-XVI-Forum-Nowej-Gospodarki.

Efektywność energetyczna w budownictwie. Zaproszenie na warsztat online w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.

Efektywność energetyczna w budownictwie. Zaproszenie na warsztat online w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.

Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem Nowego Europejskiego Bauhausu będzie tematem warsztatów, które odbędą się 10 czerwca 2021 r., godz. 10.00-11.00 na platformie ZOOM. Ekspertem webinaru będzie Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zachęcamy do rejestracji.

Budowa budynków energooszczędnych oraz przyspieszona termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jej bezpośrednim efektem jest zapewnienie komfortu cieplnego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz czystsze powietrze, co przekłada się na poprawę jakości życia w danym miejscu. Jest to także istotny czynnik ograniczania ryzyka ubóstwa energetycznego. Inwestycje w obszarze efektywności energetycznej budynków mają też duży potencjał, by łagodzić spowolnienie notowane przez sektor budownictwa wywołane pandemią COVID-19.

Kluczowe byłoby zatem uruchomienie wielkoskalowego programu budownictwa pasywnego i głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz odpowiednich mechanizmów finansowych do jego realizacji, w tym zaangażowanie środków publicznych m.in. z programu „Czyste powietrze”, funduszy europejskich, ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, jak również rozwój systemów ESCO.

60 minutowy warsztat online będzie składać się z wykładu oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. Celem wykładu będzie wprowadzenie w tematykę warsztatu z uwzględnieniem zmian w otoczeniu prawnym, technologicznym i rynkowym. W efekcie warsztatu wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

Formularz rejestracyjny XVI Forum Nowej Gospodarki: https://cutt.ly/UlLQfZo .  

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .