ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Powierzchnia-Wdrozeniowa

Powierzchnia Wdrożeniowa

Powierzchnia Wdrożeniowa

Stale rozwijamy nasz Park, by móc sprostać potrzebom dynamicznie rozwijających się firm. Wiosną i latem 2015 roku na naszym terenie powstały dwa nowe obiekty: hala montażowo-magazynowa, w której innowacyjni przedsiębiorcy mają do dyspozycji 1500 m2 powierzchni na realizację technologicznych projektów i rozwój nowych linii produkcyjnych oraz budynek z powierzchnią 1200 m2 dedykowaną producentom i dostawcom technologii energooszczędnych.

Hala montażowo-magazynowa (budynek nr 10)

Hala montażowa jest kolejnym miejscem, w którym nowoczesne firmy mogą realizować swoje projekty lub rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Usadowiona jest w pobliżu budynku pasywnego (nr 8) i budynku energooszczędnego (nr 7). Pod względem konstrukcji i efektywności, obiekt ten odpowiada standardom budynków niskoenergetycznych. Powierzchnia budynku to ok. 3000 m2, z czego 1500 m2 zajmuje powierzchnia wdrożeniowa. Kubatura hali to blisko 16 800 m3. Zapotrzebowanie energetyczne budynku na cele grzewcze szacowane jest na poziomie ok. 40 kW/ m2/rok. Dodatkowo budynek jest wyposażony w demonstracyjną instalację ok. 800 modułów ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 180 kWp.
 
Ogniwa fotowoltaiczne stanowiące wspomnianą demonstracyjną instalację zainstalowane są na dachu, elewacji południowej oraz – w formie stacjonarnej – przed budynkiem. Takie sposoby montażu wynikają z zamiaru regularnego porównywania uzysków energii z każdej lokacji. Jako, że jest to instalacja badawcza, niektóre moduły będą wyposażone w czujniki, które będą mierzyły temperaturę płytek krzemowych.
Moduły wykonane są w technologii monokrystalicznej i wykazują różne moce, wśród nich m.in. moduł ramkowy oraz moduły typu szkło-szkło – wszystko dla celu badawczego, jakim jest porównanie technologii i wpływu usytuowania na ich efektywność.

Dzięki wyposażeniu, jakim dysponuje Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych, mierzona jest sprawność instalacji i jakość wytwarzanego przez nią prądu. Układ włączony jest do rozproszonej sieci energetycznej funkcjonującej w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Obecnie w jej ramach działa: instalacja fotowoltaiczna budynku pasywnego (nr 8), drugą jest ta uruchomiona w budynku nr 10, trzecia powstała na budynku nr 11 (demonstracyjna instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 90 kWp). Sieć pozwala na porównanie jak poszczególne instalacje wzajemnie współpracują lub czy emitują zakłócenia.

 

Budynek montażowo-usługowy (budynek nr 11)

Budynek nr 11 to kolejna inwestycja na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum wybudowana w standardzie niskoenergetycznym, zgodnie z przyjętym tu Planem Zarządzania Energią.

Budynek ma przeznaczenie montażowo-usługowe, a jego powierzchnia obejmuje ok. 1200 m2. Przyjęte rozwiązania architektoniczne i technologiczne powodują, że jest to obiekt niskoenergetyczny, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą nie przekracza 40 kWh/m2/rocznie. Do budowy obiektu wykorzystano materiały o wysokich wskaźnikach izolacyjności, zabezpieczających przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, które powodują największą utratę ciepła. Dodatkowo, budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz połączenie z siecią BMS (Building Management System), co pozwala na stałe kontrolowanie parametrów jego pracy i zarządzanie wszystkimi instalacjami z jednego miejsca. Ogrzewanie zapewnia instalacja zasilana kotłem gazowym, współpracująca z systemem czterorurowych klimakonwektorów. Z uwagi na specyfikę działalności najemcy, na parterze budynku znajduje się specjalna podłoga elektrostatyczna. 

Ważnym elementem budynku jest instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię elektryczną na potrzeby Parku. Instalacja jest częścią Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych. Całość zbudowana jest z blisko 1 500 modułów fotowoltaicznych, co łącznie pozwala uzyskać ponad 360 kWp mocy. To czyni z niej największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce.

Funkcjonująca realnie instalacja pozwala na prowadzenie pomiarów porównawczych dla różnych lokalizacji paneli (dach, fasada, grunt, trakery, a w przyszłości dodatkowo car port) w tych samych warunkach nasłonecznienia, porównania rozwiązań instalacyjnych, monitorowania jakości energii elektrycznej oraz analizie kosztów/korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej.

Ponadto w należącym do Parku Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych prowadzone będą badania nad układem energetycznym jako całością składającą się z elementu wytwórczego i odbiorczego. W ich wyniku zostanie opracowana koncepcja energetyki rozproszonej i tzw. wyspy energetycznej. Dodatkowo badane będą straty energii wynikające z jej przesyłu i wpływ źródeł wytwórczych włączonych w różnych miejscach systemu na powstawanie węzłów elektroenergetycznych, zakłóceń, a także jakość energii elektrycznej w różnych miejscach systemu.

Instalacja, której docelowa moc wyniesie ok. 800 kWp, będzie symulowała fragment organizmu urbanistycznego z zainstalowanymi kilkunastoma małymi źródłami energii i zapotrzebowaniem składającym się z kilkuset odbiorników połączonych w kilkanaście grup (budynków) o zapotrzebowaniu około 3 MW. Taka instalacja wraz z czujnikami i licznikami daje realne możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki.

 

Obie inwestycje powstały w związku z realizacją projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” oraz zadania rozszerzającego pn. „Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytaj o dofinansowanie: Regulamin świadczenia usług przez PNT EC (02.02.2018)

Usługi laboratoryjne!
Data Center z Tier III!

Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)

Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)

Budynek montażowo-usługowy (nr 11)

Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .