ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Powierzchnia-Wdrozeniowa

Powierzchnia Wdrożeniowa

Powierzchnia Wdrożeniowa

Stale rozwijamy nasz Park, by móc sprostać potrzebom dynamicznie rozwijających się firm. Wiosną i latem 2015 roku na naszym terenie powstały dwa nowe obiekty: hala montażowo-magazynowa, w której innowacyjni przedsiębiorcy mają do dyspozycji 1500 m2 powierzchni na realizację technologicznych projektów i rozwój nowych linii produkcyjnych oraz budynek z powierzchnią 1200 m2 dedykowaną producentom i dostawcom technologii energooszczędnych.

Hala montażowo-magazynowa (budynek nr 10)

Hala montażowa jest kolejnym miejscem, w którym nowoczesne firmy mogą realizować swoje projekty lub rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Usadowiona jest w pobliżu budynku pasywnego (nr 8) i budynku energooszczędnego (nr 7). Pod względem konstrukcji i efektywności, obiekt ten odpowiada standardom budynków niskoenergetycznych. Powierzchnia budynku to ok. 3000 m2, z czego 1500 m2 zajmuje powierzchnia wdrożeniowa. Kubatura hali to blisko 16 800 m3. Zapotrzebowanie energetyczne budynku na cele grzewcze szacowane jest na poziomie ok. 40 kW/ m2/rok. Dodatkowo budynek jest wyposażony w demonstracyjną instalację ok. 800 modułów ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 180 kWp.
 
Ogniwa fotowoltaiczne stanowiące wspomnianą demonstracyjną instalację zainstalowane są na dachu, elewacji południowej oraz – w formie stacjonarnej – przed budynkiem. Takie sposoby montażu wynikają z zamiaru regularnego porównywania uzysków energii z każdej lokacji. Jako, że jest to instalacja badawcza, niektóre moduły będą wyposażone w czujniki, które będą mierzyły temperaturę płytek krzemowych.
Moduły wykonane są w technologii monokrystalicznej i wykazują różne moce, wśród nich m.in. moduł ramkowy oraz moduły typu szkło-szkło – wszystko dla celu badawczego, jakim jest porównanie technologii i wpływu usytuowania na ich efektywność.

Dzięki wyposażeniu, jakim dysponuje Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych, mierzona jest sprawność instalacji i jakość wytwarzanego przez nią prądu. Układ włączony jest do rozproszonej sieci energetycznej funkcjonującej w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Obecnie w jej ramach działa: instalacja fotowoltaiczna budynku pasywnego (nr 8), drugą jest ta uruchomiona w budynku nr 10, trzecia powstała na budynku nr 11 (demonstracyjna instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 90 kWp). Sieć pozwala na porównanie jak poszczególne instalacje wzajemnie współpracują lub czy emitują zakłócenia.
 

Budynek montażowo-usługowy (budynek nr 11)

Budynek nr 11 to kolejna inwestycja na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum wybudowana w standardzie niskoenergetycznym, zgodnie z przyjętym tu Planem Zarządzania Energią.

Budynek ma przeznaczenie montażowo-usługowe, a jego powierzchnia obejmuje ok. 1200 m2. Przyjęte rozwiązania architektoniczne i technologiczne powodują, że jest to obiekt niskoenergetyczny, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą nie przekracza 40 kWh/m2/rocznie. Do budowy obiektu wykorzystano materiały o wysokich wskaźnikach izolacyjności, zabezpieczających przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, które powodują największą utratę ciepła. Dodatkowo, budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz połączenie z siecią BMS (Building Management System), co pozwala na stałe kontrolowanie parametrów jego pracy i zarządzanie wszystkimi instalacjami z jednego miejsca. Ogrzewanie zapewnia instalacja zasilana kotłem gazowym, współpracująca z systemem czterorurowych klimakonwektorów. Z uwagi na specyfikę działalności najemcy, na parterze budynku znajduje się specjalna podłoga elektrostatyczna. Autorem projektu budynku jest mgr inż. Sławomir Kostur, a wykonawcą firma HB Unibud z Czechowic- Dziedzic.

Ważnym elementem budynku jest instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię elektryczną na potrzeby Parku. Instalacja jest częścią Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych. Całość zbudowana jest z ponad 1 000 modułów fotowoltaicznych, co łącznie pozwala uzyskać ok. 350 kWp mocy. To czyni z niej największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce.

Funkcjonująca realnie instalacja pozwala na prowadzenie pomiarów porównawczych dla różnych lokalizacji paneli (dach, fasada, grunt, trakery, a w przyszłości dodatkowo car port) w tych samych warunkach nasłonecznienia, porównania rozwiązań instalacyjnych, monitorowania jakości energii elektrycznej oraz analizie kosztów/korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej.

Ponadto w należącym do Parku Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych prowadzone będą badania nad układem energetycznym jako całością składającą się z elementu wytwórczego i odbiorczego. W ich wyniku zostanie opracowana koncepcja energetyki rozproszonej i tzw. wyspy energetycznej. Dodatkowo badane będą straty energii wynikające z jej przesyłu i wpływ źródeł wytwórczych włączonych w różnych miejscach systemu na powstawanie węzłów elektroenergetycznych, zakłóceń, a także jakość energii elektrycznej w różnych miejscach systemu.

Instalacja, której docelowa moc wyniesie ok. 800 kWp, będzie symulowała fragment organizmu urbanistycznego z zainstalowanymi kilkunastoma małymi źródłami energii i zapotrzebowaniem składającym się z kilkuset odbiorników połączonych w kilkanaście grup (budynków) o zapotrzebowaniu około 3 MW. Taka instalacja wraz z czujnikami i licznikami daje realne możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki.

 

Obie inwestycje powstały w związku z realizacją projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” oraz zadania rozszerzającego pn. „Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytaj o dofinansowanie: Regulamin świadczenia usług przez PNT EC (07.03.2014)

Usługi laboratoryjne!
Data Center z Tier III!

Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)

Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)
Hala montażowo-magazynowa (Bud. nr 10)

Budynek montażowo-usługowy (nr 11)

Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Budynek montażowo-usługowy (nr 11)
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.