ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Slaskie-nauczy-prawidlowej-segregacji-smieci

Śląskie nauczy prawidłowej segregacji śmieci

Śląskie nauczy prawidłowej segregacji śmieci

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek (22 listopada) w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum zainicjowana została kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia.” Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi mieszkańców województwa śląskiego na problem rosnącej ilości odpadów komunalnych oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zbiórki, segregacji i recyklingu.

Z danych przedstawionych podczas konferencji wynika, że odpady komunalne stają się coraz większym problemem nie tylko na terenie naszego województwa, ale i całego kraju. Każdy mieszkaniec województwa śląskiego w ciągu roku wytwarza ponad 350 kg odpadów. Niestety,mieszkańcy nadal mają problem z prawidłową segregacją odpadów, których ponad 40% kończy na składowiskach, zamiast trafić do ponownego przetworzenia. Istotnym problemem staje się również marnowanie żywności, której Polacy wyrzucają aż 9 mln ton rocznie. Kluczem do zmiany istniejącego stanu rzeczy jest promocja prawidłowych zachowań konsumenckich, systemu efektywnej segregacji odpadów i recyklingu, a także popularyzacja wśród mieszkańców województwa śląskiego Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sieci napraw i ponownego wykorzystania.

W ramach działań prowadzonych przez Urząd Marszałkowski przygotowane zostały materiały dla śląskich samorządów, które wesprą prowadzenie skutecznych, lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych zwracających uwagę na sens i potrzebę stosowania właściwej
hierarchii postępowania z odpadami komunalnymi oraz promujących ideę niskokonsumpcyjnego stylu życia. Bezpośrednimi odbiorcami działań będą pracownicy merytoryczni śląskich miast i gmin, a docelowymi adresatami kampanii będą mieszkańcy całego regionu. W ramach realizowanej kampanii zainicjowany zostanie również cykliczny konkurs pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia”, który pozwoli każdego roku nagrodzić gminę najefektywniej realizującą zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zadaniem kampanii lokalnych, które przeprowadzone zostaną przez gminy, będzie przede wszystkim zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrócenie uwagi na potrzebę ich segregacji, promowanie i wspieranie sieci napraw i ponownego użycia oraz konieczność ograniczenia liczby wytwarzanych odpadów zmieszanych i marnotrawienia żywności.

Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018

Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Konferencja prasowa Śląskie.Odzyskana energia. 22.11.2018
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .