ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
badania

> > Badania

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem badań w laboratoriach Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, dzięki
któremu wprowadzisz na rynek swój innowacyjny produkt

 

 

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach to miejsce, w którym innowacyjny biznes łączy się z nauką i nowoczesną technologią, aby skutecznie rozwijać branżę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Dynamiczny rozwój technologii produkcji urządzeń energooszczędnych stworzył potrzebę ustawicznego testowania nowych rozwiązań i standaryzacji ich jakości. Na terenie PNT “Euro-Centrum” znajdują się nowoczesne zaplecza laboratoryjne, dzięki którym technologie energooszczędne stale podnoszą swoją jakość...

Zapytaj o dofinansowanie: Regulamin świadczenia usług przez PNT EC (2021)
 

CENTRUM TESTOWANIA SYSTEMÓW SOLARNYCH

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum od 2012 roku działa Centrum Testowania Systemów Solarnych.

Jest to laboratorium, w którym przeprowadzane są badania wydajności i jakości kolektorów słonecznych zgodnie z normą europejską PN-EN 12975, a także nowszą normą międzynarodową PN-EN ISO 9806:2014-02.

Centrum testowania systemów solarnychKluczową rolę odgrywa w nim symulator promieniowania słonecznego, zwany potocznie „sztucznym słońcem”. Jest to unikatowe w Polsce urządzenie o tak wysokiej klasie. Lampy symulatora święcą światłem o widmie zbliżonym do widma światła naturalnego (AM 1.5), imitując naturalne warunki promieniowania słonecznego.

Centrum testowania systemów solarnych-1

Posiada on także układ do generowania sztucznego wiatru, układ sterujący przepływem czynnika roboczego oraz termostat ustalający temperaturę wspomnianego czynnika. Wyposażenie to pozwala na przebadanie kolektora przy różnych zadanych parametrach przepływu, prędkości wiatru czy też natężenia promieniowana na jego powierzchni. Pomieszczenie laboratorium jest klimatyzowane, co zapewnia kontrolę nad temperaturą powietrza wokół koektora podczas badania.

Centrum testowania systemów solarnych-4

Centrum testowania systemów solarnych

Badania jakie obecnie wykonujemy w laboratorium:

 • Wyznaczanie charakterystyki cieplnej - badanie polegające na wyznaczeniu takich parametrów kolektora jak sprawność optyczna η0, współczynniki sprawności a1 i a2 oraz moc szczytowa. Wykonuje się je przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i przepływie czynnika roboczego na poziomie 0,02 kg/s na 1 m2  apertury. Badanie jest wykonywane zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806:2014-02.
 • Pełna charakterystyka cieplna według normy PN-EN 12975-2:2007 – to badanie „wyznaczania  charakterystyki cieplnej” (punkt 1.) rozszerzone o wyznaczenie mocy cieplnej kolektora przy nasłonecznieniu 700 W/m2 i 400 W/m2.
 • Dodatkowe charakterystyki cieplne – jest to badanie wydajności cieplnej kolektora przy innym niż wymienionym wcześniej nasłonecznieniu, a także przy różnych wartościach przepływu czynnika roboczego.
 • Wyznaczanie temperatury stagnacji – badanie polegające na doświadczalnym wyznaczeniu temperatury stagnacji. Jest to maksymalna temperatura absorbera jaką osiąga bez odbiorów ciepła przy określonym nasłonecznieniu i temperaturze otoczenia. Należy pamiętać, że jest to badanie niszczące.  
 • Badania konstruktorskie/naukowe – urządzenia, którymi dysponuje laboratorium posiadają wiele funkcji i dodatkowych zalet, które można wykorzystać także w niestandardowych badaniach. Mogą to być badania nowoopracowywane, naukowe oraz inne nieopisane w normach PN-EN 12975-2 i PN-EN ISO 9806. Zachęcamy do skorzystania z możliwości, które stwarza zaplecze laboratoryjne Parku.

Park aktywnie współpracuje z klientami w ramach wykonywanych badań. Przebieg każdego badania ustalany jest szczegółowo z klientem. Ponadto istnieje możliwość uczestniczenia przedstawiciela klienta w trakcie przebiegu badania w charakterze obserwatora.


LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH BUDYNKÓW

Laboratorium badań właściwości cieplnych budynków

Laboratorium badań właściwości cieplnych budynków-1

Laboratorium Właściwości Cieplnych Budynków dysponuje wieloma przenośnymi urządzeniami pozwalającymi badać szereg różnych parametrów. Na wyposażeniu laboratorium są miedzy innymi dwie kamery termowizyjne wysokiej klasy, zestaw do badania szczelności budynków, urządzenie do pomiaru pojemności cieplnej i przewodnictwa cieplnego materiałów, mierniki środowiskowe pozwalające mierzyć wilgotność, temperaturę powietrza oraz badanych obiektów, wilgotność, natężenie światła czy też prędkość ruchu powietrza. Usługi kierowane są do szerokiego grona odbiorców: deweloperów, właścicieli firm oraz fabryk, spółdzielni mieszkaniowych, a także osób prywatnych.

 

 • Jakościowa detekcja wad cieplnych przegród budynku - Badanie wykrywające miejsca nieprawidłowości w izolacji cieplnej budynku. Powodują one straty ciepła i wyższe koszty ogrzewania budynku. Badanie wykonujemy je za pomocą kamery termograficznej wysokiej klasy. Możliwe do wykonania tylko przy odpowiedniej różnicy temperatur miedzy wnętrzem a otoczeniem budynku – oznacza to, że optymalną porą roku do jego wykonania jest okres jesienno-zimowy oraz wczesna wiosna.
 • Identyfikacja uszkodzeń instalacji ogrzewania podłogowego – badanie to wykonywanie jest kamerą termowizyjną i jak sama nazwa usługi wskazuje pozwala wykryć uszkodzenia instalacji ogrzewania podłogowego takie jak np. pęknięcia rur pod podłogą.
 • Badanie szczelności obudowy budynku (Test Blower Door) – Badanie zgodne z normą PN-EN 13829:2002, pozwalające sprawdzić istniejące nieszczelności w obudowie budynku. Nieszczelności takie powodują straty ciepła w budynku poprzez wycieki powietrza, a także mogą powodować dyskomfort dla użytkowników budynku. Podczas badania wyznacza się także kilka współczynników – m. in. współczynnik n50 mówiący o ilości wymian powietrza na godzinę przy różnicy 50 Pa. Współczynnik ten jest określony w wymaganiach prawnych dla pewnych klas budynków. Badanie wymaga odpowiedniego przygotowania budynku, np. wyłączenia i zaklejenia otworów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Istnieje jednak możliwość wykonania testu już w czasie budowy budynku, gdy działania wykonywanie podczas przygotowywania budynku nie są tak uciążliwe dla użytkowników. Ostateczna ocena możliwości wykonania badania w danym budynku jest wydawana po jego obejrzeniu.
 • Badanie sztucznego oświetlenia pomieszczeń – Badanie polegające na pomiarze natężenia i równomierności sztucznego oświetlenia pomieszczeń oraz stanowisk pracy. Wyniki porównuje się z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012. Badanie pozwala sprawdzić czy stanowisko pracy jest odpowiednie oświetlone w stosunku do wykonywanych na nim działań, tak aby praca była komfortowa i nie męczyła wzroku.
 • Badania niestandardowe/naukowe – Usługa ta obejmuje badania naukowe lub inne, nienormowane czy też niestandardowe testy z wykorzystaniem naszego sprzętu. Przebieg badania jest ustalany we współpracy z klientem.

LABORATORIUM PROCESÓW W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM

Laboratorium procesów w budownictwie energooszczędnym

Laboratorium procesów w budownictwie energooszczędnym-1

W Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym mamy możliwość testowania odporności szerokiej klasy materiałów na różnorodne czynniki klimatyczne i chemiczne. Przeprowadzamy także testy zachowania i odporności sprzętu elektronicznego w  ustalonych  z klientem warunkach klimatycznych. Laboratorium stwarza także możliwość badania trwałości powłok lakierniczych i ich przyczepności do podłoża metodą siatki nacięć.

Laboratorium jest wyposażone w 5 komór klimatycznych o różnych pojemnościach - od 250 do aż 1600 litrów.

W każdej z nich można sterować temperaturą w granicach od -75°C do 180°C, oraz wilgotnością od 10% do 95%, co pozwala na badanie materiałów i urządzeń w szerokim zakresie warunków klimatycznych. Dodatkowo jedna z nich wyposażona jest lampę UV, która wykorzystywana jest do testowania odporności materiałów na promieniowanie UV.

W Laboratorium znajduje się także komora korozyjna, która umożliwia testowanie wpływu solanki i innych substancji chemicznych na badany materiał także w podwyższonej temperaturze (do 55°C). Posiada też możliwość sterowania wilgotnością, co umożliwia realizowanie cyklów badawczych, w których badany element jest na przemian zraszany i osuszany. W każdej komorze możliwe jest programowanie dowolnych cyklów.

Aktywnie współpracujemy z klientem i za każdym razem indywidualnie ustalamy cykle badawcze, odpowiednio do testowanego obiektu.  

LABORATORIUM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Przeznaczone do prowadzenia testów pojedynczych modułów fotowoltaicznych oraz kompletnych instalacji PV pod kątem oceny ich sprawności, wykrywania usterek i zakłóceń w pracy, jakości energii elektrycznej produkowanej w instalacji itp. Mobilne wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie badań w miejscu lokalizacji instalacji.


Wyposażenie Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych:

Kompletny, kalibrowany funkcjonalny zestaw mierników, przetworników, oprzyrządowania, elementów podłączeniowych służący do:

a) Kontroli instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą EN61724 w tym:

 • wykrywanie anomalii prądowych i napięciowych do 10 ms układów panele+falownik,
 • wyznaczanie współrzędnych MPP paneli fotowoltaicznych, pomiar promieniowania za pomocą miernika referencyjnego
 • wyznaczanie sprawności modułu fotowoltaicznego przy określonym promieniowaniu,
 • wyznaczanie sprawności i efektywności stringów i instalacji jedno i wielostringowych jedno i 3 fazowych.

b) Wykonywania pomiarów i analizy sieci elektroenergetycznej wg EN 50160 w tym parametrów:

 • Stany przejściowe od 5 µs
 • Prądy rozruchowe zgodnie z normą EN50160
 • Migotanie
 • Współczynnik mocy (cosφ)
 • Harmoniczne napięcia i prądu (do 49. rzędu)
 • Zaburzenia napięcia (zapady i skoki) z rozdzielczością 10 ms
 • Analiza zapisanych danych (napięcie, prąd, energia itd.)


Wyposażenie umożliwia wykonywanie pomiarów długoterminowych wraz z rejestracją i prezentacją danych przez okres nie krótszy niż 1 tydzień.

Stacjonarny symulator promieniowania słonecznego został doposażony w urządzenie służące do testowania paneli fotowoltaicznych w cyklu automatycznym. Testowane parametry: napięcie, prąd, moc w warunkach STC (temperatura, 25°C. moc źródła światła 1 000 W/m² i spektrum AM 1.5). Określenie krzywej mocy panela fotowoltaicznego w zależności od mocy źródła światła.

Urządzenie przeznaczone jest do testowania paneli polikrystalicznych, monokrystalicznych, amorficznych, cienkowarstwowych o wymiarach szerokość do 1700 mm długość do 2000 mm, grubość  10 do 50 mm. Mierzone napięcie maksymalne testowanego panela fotowoltaicznego: 50VDC. Mierzony prąd maksymalny testowanego panela fotowoltaicznego: 12ADC. Wydajność dla 2 osób obsługujących: min 70 paneli/h (dla paneli standardowych wymiarów 1640x960 mm).

Laboratorium PNT Euro-Centrum dysponuje także wysokiej klasy kamerami termowizyjnymi umożliwiającymi szybkie badanie paneli i instalacji PV pod kątem wykrywania uszkodzeń i nieprawidłowości pracy.


KONTAKT:

Patryk Białas
Dyrektor ds. Innowacji i Kompetencji
tel.: (32) 783-43-25
kom.: 663-966-040
e-mail: p.bialas@euro-centrum.com.pl

 

STACJA KLIMATYCZNO-METEOROLOGICZNA

Stacja klimatyczno - meteorologiczna Na dachu budynku pasywnego usytuowano stację klimatyczno-meteorologiczną, która pozwala na pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania słonecznego, które wraz z danymi z farmy fotowoltaicznej dają obraz uzysków energii elektrycznej w stosunku do danych pogodowych. Wcześniejsze pomiary prowadzone we współpracy z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego w innej stacji meteorologicznej, usytuowanej w punkcie centralnym Parku, umożliwiły właściwy dobór urządzeń do elektrowni słonecznej zainstalowanej na budynku pasywnym.


LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych służy do testowania, integrowania i zarządzania systemami energetycznymi budynku, które znajdą się również w kilkunastu innych lokalizacjach niż Katowice. Rozproszona struktura tego laboratorium oraz rozproszone po Polsce południowej lokalizacje kontrolno-pomiarowe umożliwią:


 laboratorium=

 

Kontakt:
Patryk Białas
Dyrektor ds. Innowacji i Kompetencji
tel.: (32) 783-43-25
kom.: 663-966-040
e-mail: p.bialas@euro-centrum.com.pl

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .