ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Co-sklada-sie

CO SKŁADA SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWO DC?

CO SKŁADA SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWO DC?

1.         Redundantny system zasilania gwarantowanego: zabezpieczenie energetyczne przyłączy do dwóch elektrowni miejskich; agregaty prądotwórcze z instalacją umożliwiającą tankowanie w trakcie pracy, które zapewniają 12 h pracy dla pełnego obciążeni

a; dwutorowy układ dystrybucji zasilania - jeden tor zasilania może obsłużyć 100% odbiorów serwerowni, a także pełna separacja fizyczna torów kablowych.

2.         Niezawodny system klimatyzacji precyzyjnej: nadmiarowy układ szaf chłodniczych oraz redundantny układ dostaw czynnika chłodzącego.

3.         Redundantny system ochrony pożarowej: ściśle odseparowane strefy pożarowe, system wczesnego wykrywania dymu TITANUS ProSe

ns oraz system gaszenia gazem - WAGNER Group GmBH centrala ESSER 8010.

4.         Nadmiarowy system kontroli dostępu i ochrony fizycznej: system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu (SKD i SSWiN); centralny rejestr zdarzeń - zapisy przechowywane przez 3 latasystem telewizji dozorowej z rejestracją zdarzeń - zapisy przechowywane 14 dni z możliwością wydłużenia na życzenie Klientacałodobowa obsługa Centrum Zarządzania Usługami.

5.         Strefy ochrony: dla lepszego bezpieczeństwa obszar DC został podzielony na strefy o różnym stopniu zabezpieczenia i poziomie uprawnień dostępu. W strefie gościnnej Klient porusza się przy obecności uprawnionego przedstawiciela DC, po uprzednim wpisaniu do dziennika wejść i podpisaniu zobowiązania o poufności. Przebywanie w pozostałych strefach np. dostępu serwisowego i dostępu użytkownika wymaga aktywacji karty do

stępowej. Wszystkie przestrzenie na zewnątrz Data Center, a bezpośrednio z nią sąsiadujące, są dodatkowo patrolowane przez ochronę obiektu.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .