ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
informacje

> > > Uczniowie-Zespolu-Szkol-Mechanicznych-w-Parku

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Parku

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Parku

Klasa maturalna Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych nr 18 z Katowic uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Parku. Tematem spotkania było efektywne energetycznie budownictwo oraz nowoczesne urządzenia grzewcze wraz z prezentacją możliwości szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych.

Był film i spacer, rozmowy o instalacjach grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz wizyta w pracowniach szkoleniowych Centrum Nowoczesnych Technik Grzewczych, gdzie prowadzone są szkolenia instalatorskie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest od 30 września 2015 r. akredytowanym organizatorem szkoleń w zakresie OZE wpisanym do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dotyczącym instalowania: kotłów i pieców na biomasę; systemów fotowoltaicznych; pomp ciepła. Osoby, które ukończą tutaj kurs, mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przystępując do egzaminu w UDT.

Ponadto Park spełnia wymagania standardu zarządzania i świadczenia usług SUS 2.0 i posiada Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) nr DEKRA/SUS/000149, który jest gwarancją, że legitymująca się nim firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. 

Zakres tematyczny obejmuje wykłady, laboratoria i ćwiczenia. Szkolenia z kotłów grzewczych oraz kolektorów i systemów fotowoltaicznych kończą się testem sprawdzającym, a szkolenie Instalator pomp ciepła egzaminem  EUCERT przeprowadzanym przez PORT PC. Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim.

Centrum Szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych

Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020

Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Wizyta Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 27.02.2020
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .