ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Spotkanie-czlonkow-projektu-Circular-Foam

Spotkanie członków projektu Circular Foam

Spotkanie członków projektu Circular Foam

10 stycznia 2022 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyło się spotkanie warsztatowe w gronie polskich partnerów projektu Circular Foam. Przedstawiciele Metropolii GZM, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum rozmawiali o specyfice regionu Górnego Śląska w kontekście opracowywanych rozwiązań przetwarzania pianki poliuretanowej.

Pianka poliureatonowa to tworzywo sztuczne, uzyskiwane z polimerów będących pochodnymi ropy naftowej. Jest wytrzymała mechanicznie i odporna na działania czynników biologicznych. To doskonały termoizolator o powszechnym zastosowaniu m.in. w produkcji przemysłowej oraz budownictwie. Wysokie właściwości termiczne pianki znacznie poprawiają efektywność energetyczną budynków.

Niestety recykling tego materiału nie jest łatwym zadaniem, a właśnie znalezienie sposobu na wykorzystywanie pianki w obiegu zamkniętym obrali sobie za cel partnerzy projektu Circular Foam, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt jest realizowany na podstawie 3 modelowych regionów europejskich o przemysłowym i górniczym charakterze. Oprócz Metropolii GZM są to: Nadrenia Północna – Westfalia w Niemczech oraz obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii. Opracowane i przeprowadzone tu studia przypadków pozwolą określić potencjał rozwiązania systemowego i wskazać możliwości jego wykorzystania w całej Europie.

Prace zespołów projektowych ruszyły końcem 2021 i są na wstępnym etapie. Realizacja całości zadań z zakresu badań i innowacji została zaplanowana na 4 lata.

 

 Projekt dofinansowany przez UE z programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy nr 101036854.

Spotkanie partnerów Circular Foam

Spotkanie partnerów Circular Foam
Spotkanie partnerów Circular Foam
Spotkanie partnerów Circular Foam
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .