ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
informacje

> > > Informacja-dla-lokatorow-Parku-w-zwiazku-z-sytuacja-epidemiologiczna

Informacja dla lokatorów Parku w związku z sytuacją epidemiologiczną

Informacja dla lokatorów Parku w związku z sytuacją epidemiologiczną

Prośba Administratora/Zarządcy budynków Parku
 „Euro – Centrum” Ligocka 103 w Katowicach
w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się
zarażeń COVID-19

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Najemcy

wszystkim jest znana obecna sytuacja związana z rozpowszechnianiem się zarażeń koronawirusem na Świecie, w Europie, i niestety również w Polsce oraz na Śląsku.

W związku z tą sytuacją, która może się okazać – niestety – rozwojowa, chcieliśmy podjąć jako gospodarz naszego kompleksu budynków, działania profilaktyczne i organizacyjne. Mamy nadzieję, że planowane/ już wdrożone działania pozwolą ograniczyć ryzyko oraz skutki ewentualnych zdarzeń (podejrzenia zarażenia albo wykrycia zarażenia u użytkowników naszych obiektów).

Chcielibyśmy zacząć od wskazania, że nasze służby porządkowe zwiększyły   w tzw. częściach wspólnych budynków częstotliwość do kilku razy dziennie dbania o higienę poprzez przecieranie klamek, poręczy, blatów, zlewozmywaków, wind oraz sanitariatów. Poza tym, personel sprzątający został zobowiązany do bieżącego weryfikowania  poziomu i uzupełniania w miarę potrzeby zapasów mydła oraz środków higienicznych w łazienkach.

Gorąco przy tym rekomendujemy, o ile tak już się nie stało, podjęcie analogicznych działań w Państwa powierzchniach, do których nie mamy dostępu.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa o zwiększenie uwagi na kwestie higieny, intensywniejszą profilaktykę (obserwacja/autoobserwacja), oraz wymianę informacji o przypadkach stwierdzonych podejrzeń bądź zwiększenia ryzyka podejrzeń zarażeń wśród użytkowników naszych obiektów. W przypadku zaś pojawienia się na terenie Ligockiej 103 przypadków zarażenia albo podejrzenia takiego zarażenia, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą Administracją. Nie oczekujemy od Państwa przekazywania żadnych danych wrażliwych (danych konkretnych osób), a jedynie poinformowanie o samej sytuacji, wraz z informacją o zgłoszeniu danego przypadku odpowiednim służbom epidemiologicznym. Chodzi nam wyłącznie o posiadanie wiedzy o stanie aktualnym na terenie, który pozostaje pod naszym zarządem, by móc szybko i adekwatnie reagować na wszelkie zdarzenia, zgodnie z procedurami, i dla dobra wszystkich użytkowników.

Prosimy również o:

 1. bieżące monitorowanie sytuacji, śledzenie informacji na stronach internetowych właściwych służb, w tym Państwowej oraz Powiatowych Inspekcji Sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
 2. zapoznanie się z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), treść dostępna pod adresem:

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

 

Wersja pdf

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .