ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Edukacja-i-Biznes

Edukacja i Biznes

Edukacja i Biznes

Czy edukacja rozumie potrzeby biznesu, a biznes zna potencjał nauki? Czy przedstawiciele obydwu sektorów potrafią ze sobą współpracować, by najlepiej wykorzystać wzajemne możliwości? Wreszcie, jakie są oczekiwania i potrzeby stron – zastanawiali się uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja i Biznes”.

Konferencja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum 25 października 2018, a jej pomysłodawcą były władze Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Temat: Edukacja i Biznes dwa odrębne światy, czy przestrzeń do wspólnego zagospodarowania?, wzbudził wiele kontrowersji i wywołał ożywioną dyskusję uczestników. Samo spotkanie było idealną okazją do przeprowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami edukacji, biznesu, instytucji samorządowych, ale także studentów jako przyszłych pracobiorców. 

W swoich wystąpieniach, Paweł Podsiadło – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, wskazywał na szczególną rolę edukacji w procesie integracji innowacji społecznych i technologicznych. Mówił o konieczności uczenia młodego pokolenia świadomego i umiejętnego posługiwania się osiągnięciami technologicznymi. Innowacje powinny służyć ludziom i ich rozwijać, ale nie może się to odbywać kosztem zatracania umiejętności społecznych. „To, czego nam potrzeba – mówił pan Podsiadło – to nowoczesne społeczeństwo, świadome swoich celów, wykorzystujące technologie jako narzędzie integracji kulturowej i budowania swojej tożsamości”. Przestrzegał również przed zjawiskiem tzw. samotnego inteligentnego tłumu.

Po serii wykładów i debat przyszedł czas na pracę w sekcjach przy wykorzystaniu strategii Design Thinking. 
Uczestnicy sekcji opracowali prototypy projektów mające na celu integrację sfery edukacji i biznesu. Ich realizacja da początek długofalowej współpracy, pozwalającej na wzajemną wymianę doświadczeń tworząc nową ideę edukacji, w której potrzeby pracodawców i pracobiorców będą nadrzędnym celem.
 

Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018

Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Konferencja Edukacja i Biznes 25.10.2018
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .