ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > -Uczestnicy-XV-FNG-z-rekomendacjami-do-aktualizacji-Regionalnej-Strategii-Innowacji-

Uczestnicy XV FNG z rekomendacjami do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji

 Uczestnicy XV FNG z rekomendacjami do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce były tematem XV Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska, która odbyła się pod koniec 2020 roku. Obrady zorganizował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach prac Obserwatorium Energetyka, jednego z Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w województwie śląskim. W dyskusjach o perspektywach dla energetyki i konsekwencjach dla regionu uczestniczyło ponad 80 osób, a transmitowaną w mediach społecznościowych debatę ekspertów zobaczyło ponad 6,5 tysiąca osób. W efekcie prac uczestników XV Forum Nowej Gospodarki powstały Rekomendacje do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w zakresie energetyki.

Przekształcenia w sektorze energetyki są nieuchronne. Nie ma odwrotu od tendencji zmniejszania wydobycia paliw kopalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W dalszej perspektywie trend ten będzie się umacniał, na co wskazują doświadczenia europejskich regionów poprzemysłowych, ale także potrzeby klimatyczne. Dla Górnego Śląska i tutejszych gmin, które gospodarczo i kulturowo nadal związane są z wydobyciem czarnego surowca, oznacza to szereg wyzwań ekonomiczno – społecznych oraz konieczność dostosowania się do trwającego procesu transformacji.

O tym jak Zielony Ład wpłynie na region oraz jaka przyszłość czeka mieszkańców Górnego Śląska dyskutowali uczestnicy serii warsztatów online poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce oraz eksperci, goście debaty: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim.

W efekcie prac uczestników XV Forum Nowej Gospodarki powstały rekomendacje do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.     

Obrady Forum przeprowadzono w związku z projektem pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji. 

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .