ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Wizyta-przedstawicieli-Katedry-Klimatologii-z-Wydzialu-Nauk-o-Ziemi-Uniwersytetu-slaskiego-w-Katowicach

Wizyta przedstawicieli Katedry Klimatologii z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wizyta przedstawicieli Katedry Klimatologii z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

30 marca 2017 w Parku odbyły się zajęcia dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem wiodącym spotkania, poprowadzonego wspólnie przez dr Artura Widawskiego z Katedry Klimatologii WNoZ oraz dr Stanisława Grygierczyka z PNT Euro-Centrum, było wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, szczególnie słońca i wiatru, do zaopatrywania w energię budynków energooszczędnych na przykładzie budynku pasywnego.

W  pierwszej części zajęć, studentom zaprezentowano bazę laboratoryjną Parku oraz instalacje stanowiące wyposażenie budynku pasywnego, a także omówiono zasady  pracy instalacji pozyskujących energię z OZE w tym obiekcie. Ponadto zapoznano ich ze wstępnymi efektami wykorzystania instalacji po dwuletniej eksploatacji. Na tej podstawie w części praktycznej młodzież, wykorzystując instalacje przetwarzające energię promieniowania słonecznego na ciepło i energię elektryczną w pracowni szkoleniowej, rozpoznawali poszczególne ich elementy oraz poznawali zasady projektowania instalacji solarnych.

Następnie dr Artur Widawski przedstawił studentom wykład na temat zasobów oraz możliwości i sposobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego i wiatru. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił instrumentalnym metodą badania energii promieniowania słonecznego i wiatru, na przykładzie wyposażenia stacji meteorologicznej Parku.

Zajęcia, dzięki wykorzystaniu unikatowej aparatury, pozwoliły studentom w praktyczny sposób zaznajomić się z nowoczesnymi technologiami służącymi do pozyskiwania energii z OZE, wykorzystywanymi w budownictwie efektywnym energetycznie.

Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017

Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Warsztaty dla studentów Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 30.03.2017
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .