ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Spotkanie-branzowe-ws.-energii-i-klimatu

Spotkanie branżowe ws. energii i klimatu

Spotkanie branżowe ws. energii i klimatu

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu branżowym pt. "Polityka klimatyczno-energetyczna. Perspektywy dla województwa śląskiego" , które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum i będzie realizowane w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" finansowego z Działania 1.3 "Profesjonalizacja IOB" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Podczas obrad zaproszeni przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu, ekolodzy, ekonomiści i socjologowie będą pracowali nad długoterminową strategią dla województwa śląskiego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikających z zapisów Porozumienia Paryskiego.

Spotkanie ma na celu upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie promowania postaw przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska.

Formularz rejestracyjny

Termin: 23 października 2018, godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Ligocka 103, Katowice

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .