ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Rusza-Centralna-Ewidencja-Emisyjnosci-Budynkow

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji o zainstalowanym źródle ciepła. Dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – krajowego systemu informacji o sposobach ogrzewania budynków, którego celem jest usprawnienie działań w obszarze poprawy jakości powietrza.

W nowej bazie gromadzone będą informacje dotyczące przede wszystkim źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynku oraz źródeł spalania paliw do 1 MW, ale także zapisy o przyznanej premii temomodernizacyjnej czy wysokości dofinansowania udzielonego na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, ograniczeniem niskiej emisji czy instalacją odnawialnych źródeł energii. 

Intencją twórców jest by CEEB stał się ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, ale również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach wiedza na temat sytuacji w mieszkalnictwie będzie o wiele dokładniejsza. Ponadto CEEB ma pomóc organom administracji centralnej i samorządowej w realizacji polityki niskoemisyjnej.

 

Jak będzie można złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację będzie można złożyć przez internet przy wykorzystaniu np. profilu zaufanego lub w formie papierowej we właściwym urzędzie gminy.

Wzór deklaracji jest dostępny na -> https://zone.gunb.gov.pl/ 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

 

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W ramach urządzeń i instalacji, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

 

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Termin na złożenie deklaracji wynosi:
- dla nowo powstałych obiektów -  14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji źródła ciepła;
- dla budynków już istniejących - 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), czyli do 30 czerwca 2022.

 

Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .